Trwa ładowanie...
d11ebvr

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2.01 - 14.11.2013

...

Share
d11ebvr

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 2.01 - 14.11.2013

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 2 STYCZNIA

d11ebvr

Kredyt Bank - zawieszenie obrotu akcjami spółki do czasu wykluczenia ich z obrotu giełdowego;

Wikana - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

CZWARTEK, 3 STYCZNIA

Mispol - początek zapisów na 34 proc. akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings po 1,03 zł za papier;

d11ebvr

Black Lion NFI - NWZ ws. podwyższenia kapitału przez emisję akcji s. F;

Solar - wznowienie obrad NWZ z dnia 19 grudnia;

PIĄTEK, 4 STYCZNIA

ZA Tarnów - ustalenie i opublikowanie informacji o cenie emisyjnej akcji serii D;

d11ebvr

Eko Holding - koniec zapisów w wezwaniu Ecorse Investment do sprzedaży 2,02 proc. akcji spółki po 7 zł za akcję;

Mex Polska - NWZ ws. emisji od 30 tys. do ok. 595 tys. akcji z prawem poboru;

Marvipol - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 7 STYCZNIA

d11ebvr

ZA Tarnów - poczatek przyjmowania zapisów na akcje serii D;

Energopol Południe - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Kino Polska - NWZ ws. zmian w statucie;

Rubicon Partners - NWZ ws. zmian statutu i zmian w składzie rady nadzorczej;

d11ebvr

Simple - WZ spółki;

WTOREK, 8 STYCZNIA

PCC Exol - NWZ ws. podwyższenia kapitału;

ŚRODA, 9 STYCZNIA

d11ebvr

Calatrava Capital - NWZ ws. zmian statutu i zmian w składzie rady nadzorczej;

Euroimplant - NWZ ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii B;

Qumak-Sekom - NWZ ws. wynagrodzenia rady nadzorczej;

CZWARTEK, 10 STYCZNIA

ZA Tarnów - ostatni dzien przyjmowania zapisów na akcje serii D;

Aplisens - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Celtic Property Developments - NWZ ws. warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji spółki serii E;

Sygnity - ZWZ spółki;

Zakłady Automatyki Polna - NWZ ws. umorzenia akcji własnych;

PIĄTEK, 11 STYCZNIA

ZA Tarnów - podjęcie decyzji o ewentualnej redukcji liczby akcji serii D oferowanych w ofercie oraz opublikowanie informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych;

Bytom - NWZ ws. zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru;

WTOREK, 15 STYCZNIA

ZA Puławy - dzień wypłaty 9,4 zł dywidendy na akcję;

Awbud - NWZ ws. zmiany w składzie rady nadzorczej;

Global Trade - NWZ ws. dalszego istnienia spółki;

ŚRODA, 16 STYCZNIA

ZA Tarnów - przydział akcji oferowanych w ofercie akcji serii D;

M Development - NWZ spółki;

Intakus - NWZ ws. zmian w statucie;

CZWARTEK, 17 STYCZNIA

GPW - WZ dotyczące zmian w zarządzie spółki;

PIĄTEK, 18 STYCZNIA

ZA Tarnów - wypłata na rzecz akcjonariuszy ZA Puławy dodatkowej płatności w ofercie akcji serii D;

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za IV kwartał 2012 roku;

PONIEDZIAŁEK, 21 STYCZNIA

Bomi - NWZ ws. zmian w statucie i upoważnienia zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji;

PCC Intermodal - NWZ ws. zmiany obowiązującego sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;

WTOREK, 22 STYCZNIA

Kogeneracja - NWZ ws. zmiany w składzie rady nadzorczej;

ŚRODA, 23 STYCZNIA

B3System - NWZ ws. zmian w RN;

Mex Polska - planowany dzień prawa poboru od 30 tys. do ok. 595 tys. akcji serii E;

CZWARTEK, 24 STYCZNIA

Mostostal-Export - NWZ ws. podwyższenia kapitału docelowego, emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje;

Permedia - NWZ ws. zmian w statucie i w Radzie Nadzorczej;

PIĄTEK, 25 STYCZNIA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 rok;

ŚRODA, 30 STYCZNIA

Polskie Jadło - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

PIĄTEK, 1 LUTEGO

Mispol - koniec zapisów na 34 proc. akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings po 1,03 zł za papier;

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO

Zelmer - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego po 40 zł za jedną akcję;

PIĄTEK, 15 LUTEGO

Polimex-Mostostal - NWZ spółki;

ŚRODA, 27 LUTEGO

PKN Orlen - zakończenie notowań GDR-ów z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych;

CZWARTEK, 28 LUTEGO

Kernel - półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 r.;

ŚRODA, 13 MARCA

PZU - raport roczny za 2012 r.;

WTOREK, 19 MARCA

PGNiG - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.;

CZWARTEK, 28 MARCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport roczny za 2012 rok;

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za I kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2013 roku;

WTOREK, 14 MAJA

PGNiG - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

ŚRODA, 15 MAJA

PZU - raport za I kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 30 MAJA

Kernel - sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał kończący się 31 marca 2013 r;

PIĄTEK, 19 LIPCA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za II kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 25 LIPCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

ŚRODA, 14 SIERPNIA

PGNiG - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

ŚRODA, 28 SIERPNIA

PZU - raport półroczny za 2013 r.;

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za III kwartał 2013 roku

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

PGNiG - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

(PAP)

mto/

d11ebvr

Podziel się opinią

Share
d11ebvr
d11ebvr