Trwa ładowanie...
d3b7uo7

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 9.01 - 14.11.2013

...

Share
d3b7uo7

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 9.01 - 14.11.2013

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 9 STYCZNIA

  • BZ WBK - dzień referencyjny. Zgodnie z memorandum informacyjnym sporządzonym przez BZ WBK dniem referencyjnym jest dzień, na który ustala się liczbę akcji posiadanych w Kredyt Banku przez akcjonariuszy Kredyt Banku w zamian za które to akcje akcjonariuszom tym zostaną przyznane akcje serii J BZ WBK, zgodnie z przyjętym parytetem wymiany.
d3b7uo7

Calatrava Capital - NWZ ws. zmian statutu i zmian w składzie rady nadzorczej;

Euroimplant - NWZ ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii B;

Qumak-Sekom - NWZ ws. wynagrodzenia rady nadzorczej;

CZWARTEK, 10 STYCZNIA

d3b7uo7

ZA Tarnów - ostatni dzien przyjmowania zapisów na akcje serii D;

Aplisens - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Celtic Property Developments - NWZ ws. warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji spółki serii E;

Sygnity - ZWZ spółki;

d3b7uo7

Zakłady Automatyki Polna - NWZ ws. umorzenia akcji własnych;

PIĄTEK, 11 STYCZNIA

ZA Tarnów - podjęcie decyzji o ewentualnej redukcji liczby akcji serii D oferowanych w ofercie oraz opublikowanie informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych;

Bytom - NWZ ws. zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru;

d3b7uo7

PONIEDZIAŁEK, 14 STYCZNIA

  • Betomax - początek budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów;

WTOREK, 15 STYCZNIA

  • Betomax - zakończenie budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów i ustalenie ceny emisyjnej akcji;
d3b7uo7

ZA Puławy - dzień wypłaty 9,4 zł dywidendy na akcję;

Awbud - NWZ ws. zmiany w składzie rady nadzorczej;

Global Trade - NWZ ws. dalszego istnienia spółki;

ŚRODA, 16 STYCZNIA

  • Betomax - początek zapisów na akcje;
d3b7uo7

ZA Tarnów - przydział akcji oferowanych w ofercie akcji serii D;

M Development - NWZ spółki;

Intakus - NWZ ws. zmian w statucie;

CZWARTEK, 17 STYCZNIA

GPW - WZ dotyczące zmian w zarządzie spółki;

PIĄTEK, 18 STYCZNIA

Global Cosmed - początek składania deklaracji nabycia;

ZA Tarnów - wypłata na rzecz akcjonariuszy ZA Puławy dodatkowej płatności w ofercie akcji serii D;

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za IV kwartał 2012 roku;

PONIEDZIAŁEK, 21 STYCZNIA

Global Cosmed - godz. 16.00, koniec składania deklaracji nabycia;

Bomi - NWZ ws. zmian w statucie i upoważnienia zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji;

PCC Intermodal - NWZ ws. zmiany obowiązującego sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;

WTOREK, 22 STYCZNIA

  • Betomax - koniec zapisów na akcje;

Global Cosmed - publikacja ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych;

Kogeneracja - NWZ ws. zmiany w składzie rady nadzorczej;

Zakłady Chemiczne Permedia - początek zapisów w wezwaniu MW Chemie na jedną akcję spółki;

ŚRODA, 23 STYCZNIA

Global Cosmed - otwarcie publicznej subskrypcji oraz rozpoczęcie przyjmowania podstawowych zapisów na akcji oferowane;

B3System - NWZ ws. zmian w RN;

Mex Polska - planowany dzień prawa poboru od 30 tys. do ok. 595 tys. akcji serii E;

PKN Orlen - raport okresowy za IV kwartał 2012 r.;

CZWARTEK, 24 STYCZNIA

Mostostal-Export - NWZ ws. podwyższenia kapitału docelowego, emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje;

Permedia - NWZ ws. zmian w statucie i w Radzie Nadzorczej;

PIĄTEK, 25 STYCZNIA

Global Cosmed - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

PONIEDZIAŁEK, 28 STYCZNIA

Global Cosmed - publikacja informacji o liczbie akcji oferowanych, na którą można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych;

WTOREK, 29 STYCZNIA

Global Cosmed - początek przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje oferowane;

ŚRODA, 30 STYCZNIA

Global Cosmed - zaknięcie publicznej subskrybcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

PGNiG - NWZ ws. zmian wewnątrz grupy kapitałowej;

Polskie Jadło - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

PIĄTEK, 1 LUTEGO

Mispol - koniec zapisów na 34 proc. akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings po 1,03 zł za papier;

Energopol-Południe - wznowienie obrad NWZ z dnia 7 stycznia;

PONIEDZIAŁEK, 4 LUTEGO

Zakłady Chemiczne Permedia - ostatni dzień zapisów w wezwaniu MW Chemie na jedną akcję spółki;

Bakalland - NWZ ws. umorzenia akcji własnych;

Rubicon Partners NFI - wznowienie obrad NWZ z dnia 7 stycznia;

WTOREK, 5 LUTEGO

Regnon - NWZ ws. nabycia i umorzenia akcji własnych, scalenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego spółki;

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO

Zelmer - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego po 40 zł za jedną akcję;

PIĄTEK, 15 LUTEGO

Polimex-Mostostal - NWZ spółki;

ŚRODA, 27 LUTEGO

PKN Orlen - zakończenie notowań GDR-ów z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych;

CZWARTEK, 28 LUTEGO

Kernel - półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 r.;

ŚRODA, 13 MARCA

PZU - raport roczny za 2012 r.;

WTOREK, 19 MARCA

PGNiG - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.;

CZWARTEK, 28 MARCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport roczny za 2012 rok;

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za I kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2013 roku;

WTOREK, 14 MAJA

PGNiG - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

ŚRODA, 15 MAJA

PZU - raport za I kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 30 MAJA

Kernel - sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał kończący się 31 marca 2013 r;

PIĄTEK, 19 LIPCA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za II kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 25 LIPCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

ŚRODA, 14 SIERPNIA

PGNiG - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

ŚRODA, 28 SIERPNIA

PZU - raport półroczny za 2013 r.;

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za III kwartał 2013 roku

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

PGNiG - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

(PAP)

jow/

d3b7uo7

Podziel się opinią

Share
d3b7uo7
d3b7uo7