Trwa ładowanie...
d121ma4

Kalendarium rynku NewConnect 1.08 - 11.10.2012

...
Share
d121ma4

Poniżej kalendarium rynku NewConnect w dniach 1.08 - 11.10.2012.

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 1 SIERPNIA

d121ma4

Kupiec.pl - pierwszy dzień notowania 10.000.000 akcji serii A i 8.312.750 akcji serii D;

Verbicom - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

EX-Debt - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

Inno-Gene - NWZ ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu;

d121ma4

STOCKinfo - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 52,5 mln akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

Apache Quest - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 28 mln akcji serii E;

PIĄTEK, 3 SIERPNIA

d121ma4

Cerabud - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy;

D&D - NWZ w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

PONIEDZIAŁEK, 6 SIERPNIA

GKI Kompleks - dzień wypłaty dywidendy (0,03 zł na akcję);

d121ma4

MakoLab - dzień wypłaty 0,03 zł dywidendy na akcję;

City Angels - NWZ;

Platinum Properties Group - NWZ w sprawie publicznej emisji od 20 mln do 140 mln akcji serii E;

WTOREK, 7 SIERPNIA

d121ma4

Wodkan - dzień wypłaty 0,14 zł dywidendy na akcję;

Małkowski-Martech - ZWZ spółki;

Ostatniemiejsca.pl - ZWZ spółki;

Religa Development - ZWZ spółki;

d121ma4

ŚRODA, 8 SIERPNIA

Gwarant - proponowany dzień wypłaty po 0,30 zł/akcję dywidendy;

Star Fitness - dzień wypłaty 0,1 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 9 SIERPNIA

Ekobox - dzień dywidendy;

Emmerson Capital - NWZ ws. emisji do 32.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej - PRZENIESIONE NA 20 SIERPNIA;

PIĄTEK, 10 SIERPNIA

Novian - NWZ ws. zmian w składzie RN;

Positive Advisory - wznowienie obrad ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 13 SIERPNIA Emporium - ODWOŁANE: WZ spółki;

Mobile Factory - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji s.E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru;

WTOREK, 14 SIERPNIA

magnifico - NWZ spółki;

Tableo - NWZ spółki ws. konwersji akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela;

CZWARTEK, 16 SIERPNIA

Serenity - ODWOŁANE: NWZ spółki m.in. w sprawie wprowadzenia akcji serii I Spółki na NewConnect i dematerializacji akcji serii A4, B3 i I;

PSW Capital - wznowienie obrad ZWZ spółki;

EastSideCapital - ZWZ spółki;

PIĄTEK, 17 SIERPNIA

Hortico - WZ spółki;

Swissmed PSM - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 20 SIERPNIA

Emmerson Capital - NWZ ws. emisji do 32.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej;

B2BPartner - WZ spółki;

Fabryka Maszyn Ożarów - WZ spółki;

Momo - WZ spółki;

Kupiec - NWZ ws. scalenia akcji i zmian w statucie;

Read-Gene - NWZ spółki;

WTOREK, 21 SIERPNIA

Pharmena - NWZ ws. emisji do 781 783 akcji serii C i 1 759 011 akcji serii D w subskrypcji zamkniętej z prawem poboru;

ECA Auxilium - dzień wypłaty 0,25 zł brutto dywidendy na akcje;

Nicolas Games - ZWZ spółki;

Makora - NWZ ws. powołania nowych członków rady nadzorczej spółki;

ŚRODA, 22 SIERPNIA

Ekobox - dzień wypłaty dywidendy;

Orion Investment - dzień dywidendy;

Budostal-5 - NWZ ws. wyborów do rady nadzorczej;

Yellow Hat - NWZ ws. wprowadzenia akcji serii B spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;

CZWARTEK, 23 SIERPNIA

Fachowcy.pl Ventures - WZ spółki;

PIĄTEK, 24 SIERPNIA

  • Religa Development - WZ spółki;

NIEDZIELA, 26 SIERPNIA

IQ MEDICA - WZ spółki;

PIĄTEK, 14 WRZEŚNIA

Hot Block - NWZ spółki ws. podwyższenia kapitału spółki przez publiczną ofertę akcji;

PIĄTEK, 28 WRZEŚNIA

Lug - dzień dywidendy (0,01 zł na akcję);

Verbicom - dzień wypłaty dywidendy;

ŚRODA, 3 PAŹDZIERNIKA

Orion Investment - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1,62 zł na akcję;

CZWARTEK, 11 PAŹDZIERNIKA

Lug - dzień wypłaty dywidendy (0,01 zł na akcję);

(PAP)

mto/

d121ma4

Podziel się opinią

Share
d121ma4
d121ma4