Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

KANIA - Zmiana znaczącej umowy (27/2014)

KANIA - Zmiana znaczącej umowy (27/2014)
Share
d4hah9q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (?Spółka?) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Przedwstępną Warunkową Umowę Sprzedaży Udziałów zawartą w dniu 23 września 2013 r. z Fresh Investment Spółką z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach, której przedmiotem jest zobowiązanie do sprzedaży Spółce przez Fresh Investment Sp. z o.o. (Przyszłego Sprzedającego) 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały Sp. z o. o. ? szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 37/2013 z 23 września 2013 r. Aneksem zmieniono termin wykonania umowy przedwstępnej, który obecnie został ustalony na 30 września 2015 r. (poprzednio: 30 września 2014 r.). Ponadto zmodyfikowano warunek zawarcia umowy przyrzeczonej w ten sposób, że jest nim uprzednie nabycie przez Przyszłego Sprzedającego wszystkich 1.100 udziałów w Staropolskie Specjały Sp. z o.o. w terminie do 30 czerwca 2015 roku (poprzednio: 30 września 2014 r.). Aneks nie został zawarty pod warunkiem. Pozostałe postanowienia Aneksu nie
odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Korczaka 5
(ulica) (numer)
+48 32 210 32 47 +48 32 210 48 34
(telefon) (fax)
biuro@zmkania www.zmkania.pl
(e-mail) (www)
7440003325 510258637
(NIP) (REGON)
d4hah9q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Henryk Kania Prezes Zarządu
2014-06-24 Grzegorz Minczanowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q