Trwa ładowanie...
d4izm5g
espi

KANIA - Zmiana znaczącej umowy (9/2014)

KANIA - Zmiana znaczącej umowy (9/2014)

Share
d4izm5g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-11
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Zmiana znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") informuje, że w dniu 11 marca 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZ WBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach ("faktoring cichy") ? szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r. Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na 15.000.000 zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego 10.000.000 zł). Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem. Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izm5g

| | | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KANIA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Korczaka | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 210 32 47 | | +48 32 210 48 34 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@zmkania | | www.zmkania.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7440003325 | | 510258637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-11 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2014-03-11 Ewa Łuczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izm5g

Podziel się opinią

Share
d4izm5g
d4izm5g