Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

KANIA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (55/2012)

KANIA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (55/2012)
Share
dc90pme
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie, ogłasza o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 4 grudnia 2012 r. 2. Projekty uchwał na NWZ w dniu 4 grudnia 2012 r. 3. Treść podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących spraw mających być przedmiotem obrad NWZ. Podstawa prawna: Art. 402(1) Ustawy z dnia 15 września 2012 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000, Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.). w związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
ogloszenie.nwz.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 4 grudnia 2012 r.
uchwaly_nwz.pdf Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 4 grudnia 2012 r.
uchwaly.rn.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące NWZ zwołanego na dzień 4 grudnia 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Korczaka 5
(ulica) (numer)
+48 603 590 180 648-41-29
(telefon) (fax)
pawel.sobkow@gmail.com http://zmkania.pl
(e-mail) (www)
7440003325 510258637
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Henryk Kania Prezes Zarządu
2012-11-07 Paweł Sobków Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme