Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus ...

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2014)
Share
d3fz2tr
TREŚĆ RAPORTU:
l.p. imię nazwisko zarządzanie lub nadzór opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych data powołania
Katarzyna Szczepkowska Osoba zarządzająca w załączeniu 2014-10-28
Paweł Niemiec Osoba zarządzająca w załączeniu 2014-10-28
Jarosław Antonik Osoba zarządzająca w załączeniu 2014-10-28
Wojciech Idzik Osoba zarządzająca w załączeniu 2014-10-28
Gert Rammeloo Osoba nadzorująca w załączeniu 2014-10-28
Dirk Mampaey Osoba nadzorująca w załączeniu 2014-10-28
Christiaan Sterckx Osoba nadzorująca w załączeniu 2014-10-28
Bogdan Jacaszek Osoba zarządzająca w załączeniu 2014-10-28
Jakub Bentke Osoba zarządzająca w załączeniu 2014-10-28
Piotr Lubczyński Osoba zarządzająca w załączeniu 2014-10-28
Artur Ratyński Osoba zarządzająca w załączeniu 2014-10-28
Plik Opis
KBC Alokacji Sektorowych FIZ_osoby zarządzające i nadzorujące.pdf Opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych osób zarządzających i nadzorujących fundusz.

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-03
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 85/87
(ulica) ( numer)
(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-11-03 Ewa Kanafa Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr