Trwa ładowanie...
d4jniej
d4jniej
espi

KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...

KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (7/2011)
Share
d4jniej
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2011-04-11 2011-03-10
Wartość aktywów netto 8 535 713,07 8 965 718,46
Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny 331,16 347,85
Po przeprowadzeniu weryfikacji kompletności informacji przekazanej systemem ESPI stwierdzono, iż niniejszy raport nie został przekazany niezwłocznie po dokonaniu wyceny przez Towarzystwo tj. w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Mając na uwadze powyższe przekazujemy raport z zachowaniem obecnej (dotychczasowej) numeracji przekazywania raportów bieżących dla KBC Dolar FIZ.Jednocześnie przepraszamy za zwłokę w przekazaniu niniejszego raportu.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-04-20
KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC DOLAR FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chmielna 85/87
(ulica) ( numer)
581 23 32 581 23 33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d4jniej

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-04-20 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4jniej

Podziel się opinią

Share
d4jniej
d4jniej