Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...

KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (10/2012)
Share
du8xm96
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2012-03-12 2012-02-10
Wartość aktywów netto 30 046 315.36 30 035 477.70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 95.12 94.26

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2012-03-13
KBC KAPITAŁ PLUS IV FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ KBC TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 85/87
(ulica) ( numer)
(0-22) 581 23 32 (0-22) 581 23 33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080003112 140098046 www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
du8xm96

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-03-13 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96