Trwa ładowanie...
d33vngw

KBJ S.A. - Korekta raportu bieżącego nr. 1/2012 (1/2012)

KBJ S.A. - Korekta raportu bieżącego nr. 1/2012 (1/2012)

Share
d33vngw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KBJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr. 1/2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr. 1/2012 w związku z niekompletnym tekstem treści raportu. Pełna treść raportu poniżej: Zarząd KBJ Spółki Akcyjnej w Łodzi (Spółka, Emitent) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu dzisiejszym, zawiadomień przekazanych w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w 2011 roku przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Artura Jedynaka, oraz Członka Zarządu Spółki, Pana Marka Weigt których wartość nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym (2011 r.) łącznie wartości 5.000 euro. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Artur Jedynak nabył w roku 2011, w dniach 16-19.12.2011 100
sztuk akcji KBJ S.A., po średniej cenie wynoszącej 7,63 zł za jedną akcję, tj. transakcje za łączną kwotę 757,80 zł. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Marek Weigt nabył w roku 2011, w dniach 16-21.12.2011 215 sztuk akcji KBJ S.A., po średniej cenie wynoszącej 7,64 zł za jedną akcję, tj. transakcje za łączną kwotę 1645,50 zł. Nabycie akcji Spółki zostało przeprowadzone podczas sesji na rynku NewConnect ? transakcje sesyjne. Pan Artur Jedynak oraz Pan Marek Weigt poinformowali, że nie dokonywane były transakcje sprzedaży akcji Spółki w 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | | KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KBJ S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-859 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stalowa | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726-257-17-99 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Artur Jedynak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw