Trwa ładowanie...
d3ew66s
d3ew66s
espi

KCI - Uchwała KDPW określająca dzień wymiany akcji Spółki, w wyniku obniżenia ich wartości nomina...

KCI - Uchwała KDPW określająca dzień wymiany akcji Spółki, w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej (7/2014)
Share
d3ew66s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała KDPW określająca dzień wymiany akcji Spółki, w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | KCI S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2014 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę określającą dzień wymiany akcji Spółki, w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej o następującej treści: "Uchwała Nr 220/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2014 r. § 1 Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KCI S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki KCI S.A. z 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na 0,05 (pięć groszy), dzień 28 lutego 2014 r. jako dzień podziału 36.393.000 (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji spółki KCI S.A. oznaczonych kodem PLPONAR00012 na 363.930.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji spółki KCI S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. § 2 Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 28
lutego 2014 r. kodem PLPONAR00012 oznaczonych jest 363.930.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji spółki KCI S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCI Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
+48 12 423 33 74 +48 12 423 33 75
(telefon) (fax)
biuro@kci.pl www.kci.pl
(e-mail) (www)
551 000 77 42 071011304
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Agata Kalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ew66s

Podziel się opinią

Share
d3ew66s
d3ew66s