Trwa ładowanie...
d3eiepu

KCI - Zakup udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (98/2015)

KCI - Zakup udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (98/2015)

Share
d3eiepu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 98 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zakup udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. w nawiązaniu do raportu 73/2015 informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015r. w wykonaniu umowy przedwstępnej opisanej w w/w raporcie, pomiędzy KCI S.A. jako Kupującym, a KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA S.A. jako Sprzedającym została zawarta umowa sprzedaży udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie tj. 2.500 udziałów tej Spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł. każdy i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, które stanowią 100 % w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Cena sprzedaży w wysokości 2 800 000 zł. pomniejszona o wpłacone zaliczki zostanie zapłacona w terminie 60 dni od zawarcia umowy. Własność udziałów oraz wszelkich praw wynikających z tych udziałów, w tym prawo do zysku zrealizowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku, przechodzi na Kupującego z dniem zawarcia w/w umowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu