Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

KCI - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej (27/2012)

KCI - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej (27/2012)
Share
d1y1yes
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-01
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku Spółka podpisała z Jupiter Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. porozumienie do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM) z dnia 12 stycznia 2010 roku. Na mocy powyższego porozumienia Strony postanowiły, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji FAM nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku. W pozostałym zakresie umowa pozostała bez zmian. Powyższa umowa opisywana była w raportach bieżących numer 5/2010, 4/2011 oraz 47/2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCI Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
+48 12 423 33 74 +48 12 423 33 75
(telefon) (fax)
biuro@kci.pl www.kci.pl
(e-mail) (www)
551 000 77 42 071011304
(NIP) (REGON)
d1y1yes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jadwiga Wiśniowska Prezes Zarządu
2012-08-01 Dariusz Leśniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes