Trwa ładowanie...
d4l21pv
espi
17-11-2010 13:38

KCI - Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki (69/2010)

KCI - Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki (69/2010)

d4l21pv
d4l21pv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 listopada 2010 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Leszka Szwedo o następującej treści:"W wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184/2005 poz. 1539), niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku sprzedaży w dniu 12 listopada 2010 r. w ramach transakcji pakietowej pozasesyjnej na GPW w Warszawie akcji spółki pod firmą KCI S.A. (dawny PONAR-WADOWICE S.A.) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej 53 nastąpił spadek posiadanych przeze mnie głosów poniżej 10% ogólnej liczby głosów.Przed zmianą udziału posiadałem 3.951.072 akcji w spółce KCI S.A., które stanowiły 10,85% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz dawały prawo do 3.951.072 głosów na WZA spółki, co stanowiło 10,85% w ogólnej liczbie głosów.W wyniku dokonanej transakcji posiadam obecnie 3.597.330 akcji w
KCI S.A., które stanowią 9,88% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz posiadam prawo do 3.597.330 głosów na WZA spółki, co stanowi 9,88% w ogólnej liczbie głosów.Podmioty zależne ode mnie nie posiadają akcji spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie.W najbliższym czasie nie wykluczam zmniejszenia zaangażowania w spółce KCI S.A.Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l21pv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Kazimierz Mochol Prezes Zarządu Kazimierz Mochol

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l21pv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4l21pv