Trwa ładowanie...
d25zqs7

KE proponuje 4 mln euro na walkę z bezrobociem młodych

KE zaproponowała we wtorek 4 mln euro do 2013 r., aby ułatwić młodzieży znalezienie zajęcia najpóźniej w cztery miesiące po opuszczeniu szkoły; Komisja chce przeznaczyć na walkę z bezrobociem młodych niewykorzystane jeszcze 30 mld euro z unijnej polityki spójności.

Share
d25zqs7

Propozycje Komisji Europejskiej są częścią przedstawionej we wtorek nowej inicjatywy: "Możliwości dla Młodych". Proponuje ona pomoc dla przedsiębiorstw, które będą angażować młodzież, jak i dla krajów UE, aby znalazły sposoby na zatrudnienie młodych. KE chce zapewnić, aby młodzi ludzie, którzy zbyt wcześnie porzucili szkołę, znaleźli zatrudnienie albo wrócili do szkoły, a ci, którzy mają dyplomy - dostali odpowiednią pierwszą pracę.

- Obecna sytuacja młodych ludzi staje się dramatyczna w wielu krajach UE. Bez zdecydowanej akcji ze strony UE i państw członkowskich stracimy całe pokolenie - ostrzegał we wtorek unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor. Zaznaczył, że całościowy koszt bezrobocia młodych to około 2 mld euro na tydzień, czyli ponad 1 proc. unijnego PKB. Zdaniem KE ponad 5 mln młodych ludzi w UE (21 proc. młodzieży) jest obecnie bez pracy, a 7,5 mln osób między 15. a 24. rokiem życia nie ma żadnego zajęcia, czyli nie chodzi ani do pracy, ani do szkoły, ani na szkolenia.

W Polsce w 2010 r. problem dotyczył co dziesiątego młodego człowieka - jak wynika z danych KE, około 11 proc. młodych Polaków między 15. i 24. rokiem życia było bez zajęcia.

- Ta tendencja nie może trwać. Musimy dać młodym nadzieję. Są oni naszą przyszłością - nalegał komisarz Andor przedstawiając propozycje KE.

d25zqs7

KE chce przede wszystkim, by państwa członkowskie przeznaczyły na rzecz walki z bezrobociem młodych niewykorzystane jeszcze 30 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest częścią unijnej polityki spójności. Ponadto proponuje do 2013 roku 4 mln euro, by pomóc krajom członkowskim w ustanowieniu specjalnego programu "gwarancje dla młodych", który ma umożliwić młodzieży znalezienie szkolenia, pracy lub ponownej nauki w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły.

Dodatkowe 1,3 mln euro z funduszu społecznego ma być przeznaczone na dofinansowanie przedsiębiorstw z myślą o tworzeniu programów praktyk zawodowych. KE przewiduje zwiększenie tych środków o jedną dziesiątą pod koniec 2013 r., co według jej szacunków pozwoli stworzyć dodatkowo 370 tys. miejsc dla praktykantów. Kolejne 3 mln euro mają wesprzeć kraje w procesie finansowania programów pomocy dla młodych przedsiębiorców i osób rozpoczynających własny biznes.

Ponadto KE chce lepiej wykorzystać już istniejące programy, jak program międzynarodowej wymiany studentów "Erasmus" i program wymiany uczniów szkół zawodowych "Leonardo da Vinci". Chce zwiększyć budżet przeznaczony na europejski wolontariat, tak by w przyszłym roku mogło z niego skorzystać przynajmniej 10 tys. osób i sfinansować około 600 wymian między młodymi przedsiębiorcami.

Komisja zaznacza przy tym, że odpowiedzialność za zatrudnienie młodych spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich i to od nich zależy znalezienie odpowiednich sposobów zajęcia młodzieży. Proponowane przez nią środki mają im to tylko tymczasowo ułatwić. Po 2013 roku pomoc związana z zatrudnianiem młodych będzie w pełni zależeć od Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z Brukseli Agata Byczewska

d25zqs7

Podziel się opinią

Share
d25zqs7
d25zqs7