Trwa ładowanie...
d42nu5u

KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (123/2014)

KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (123/2014)

Share
d42nu5u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 123 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. (dalej Spółka)
informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał w dniu 11 grudnia 2014 roku od Pana Kamila Kliniewskiego, Prezesa Zarządu Spółki, informację o transakcji nabycia akcji ?Kerdos Group? S.A. przez Pana Kamila Kliniewskiego. Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca: 1. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZOBOWIĄZANEJ: Kamil Kliniewski; 2. WSKAZANIE WIĘZI PRAWNEJ ŁĄCZACEJ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ Z EMITENTEM: Prezes Zarządu emitenta; 3. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA (FIRMA) PODMIOTU DOKONUJĄCEGO TRANSAKCJI NABYCIA / ZBYCIA: Kamil Kliniewski; 4. WSKAZANIE INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ EMITENTA, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA: akcje spółki pod firmą: ?Kerdos Group? S.A.; 5. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI: Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.; 6. OPIS TRANSAKCJI: ? DATA TRANSAKCJI: 8 grudnia 2014 r.; ? KUPNO / SPRZEDAŻ: Kupno; ? WOLUMEN: 1 000 000; ? CENA: 900 000 akcji po cenie 1,85 zł za jedną akcję, 100
000 akcji po cenie 1,86 zł za jedną akcję; 7. MIEJSCE TRANSAKCJI: GPW; 8. TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI: transakcja sesyjna zwykła; Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42nu5u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-12-11 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42nu5u

Podziel się opinią

Share
d42nu5u
d42nu5u