Trwa ładowanie...
d3on0nc

KERDOS GROUP - Korekta skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2014 rok (27/2015)

KERDOS GROUP - Korekta skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2014 rok (27/2015)

Share
d3on0nc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2014 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w uzgodnieniu z biegłym rewidentem zostały wprowadzone korekty do dokumentu "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. na dzień 31.12.2014 i za rok zakończony 31 grudnia 2013". Sprawozdanie to zostało opublikowane w dniu 20.03.2014 r. Po jego publikacji zidentyfikowane zostały błędy edycyjne powstałe w wyniku nieprawidłowego skopiowania danych z Excela do opublikowanego dokumentu przygotowanego w Wordzie. W związku z powyższym, w Skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej (str. 7 skonsolidowanego raportu finansowego) dokonano następujących korekt: ? Udzielone pożyczki za 2013 było (17 041), winno być 0 ? Udzielone pożyczki za 2014 było (7 977), winno być 1 363 ? Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej za 2013 rok było 1 821, winno być (17 041) ? Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej za 2014 rok było
15 644, winno być (7 977). Omyłki te nie wprowadzają istotnych zmian w podstawowych danych zawartych w opublikowanym sprawozdaniu finansowym, a tym samym nie mają wpływu na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów. Niniejsze sprostowanie zostało przygotowane dla zachowania rzetelności, czytelności i jasności obrazu sprawozdania finansowego. W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną treść "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2014 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Skorygowaneskonsosprfinansowe2014.pdf | Skorygowane Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31.12.2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-03-24 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc