Trwa ładowanie...
d3yan1a

KERDOS GROUP - Uchwała GPW dotycząca wprowadzenia na Catalyst obligacji na okaziciela serii I (28 ...

KERDOS GROUP - Uchwała GPW dotycząca wprowadzenia na Catalyst obligacji na okaziciela serii I (28/2015)

Share
d3yan1a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Uchwała GPW dotycząca wprowadzenia na Catalyst obligacji na okaziciela serii I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 115/2014, 126/2014, 11/2015 oraz 21/2015, informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 294/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 13.224 (trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) obligacje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yan1a

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Kamil Kliniewski Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yan1a

Podziel się opinią

Share
d3yan1a
d3yan1a