Trwa ładowanie...
d3stpzl
d3stpzl
espi

KERDOS GROUP - Złożenie wniosku o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst ...

KERDOS GROUP - Złożenie wniosku o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst Obligacji serii I (21/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3stpzl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst Obligacji serii I | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka, "Emitent"") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 115/2014, 126/2014 oraz 11/2015, informuje o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonego przez GPW oraz BondSpot S.A. 13 224 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) obligacji serii I o jednostkowej wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o oprocentowaniu według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (słownie: osiem procent) w skali roku, kwartalnym okresie odsetkowym i trzydziestosześciomiesięcznym terminie wykupu. Niniejszy Raport sporządzony został w wykonaniu obowiązku wskazanego w punkcie 22.2 Warunków Emisji Obligacji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 50/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii I oraz uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 46/2014 w sprawie akceptacji warunków
emisji obligacji na okaziciela Serii I oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych z emisją obligacji na okaziciela serii I, a także upoważnienia Zarządu do uchwalenia szczegółowych warunków emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii I z dnia 26 listopada 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
sekretariat@kerdosgroup.com www.kerdosgroup.com
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-03-13 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3stpzl

Podziel się opinią

Share
d3stpzl
d3stpzl