Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

KETY - Aneksy do znaczących umów (24/2011)

KETY - Aneksy do znaczących umów (24/2011)
Share
d21u9re

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KETY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2011 r. Spółka zawarła aneks do umowy o kredyt nieodnawialny z Bankiem BNP Paribas Polska SA (dawniej Fortis Bank Polska S.A) zwiększający kwotę aktualnego zadłużenia o 30 mln zł (tj. do kwoty 99.230.772 zł) oraz wydłużajacy termin ostatecznej spłaty kredytu do dnia 30.12.2016 r. Sposób zabezpieczenia kredytu nie ulega zmianie. Dodatkowe środki pieniężne uzyskane przez spółkę w związku z zawartym aneksem przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji. Ponadto w dniu 19 lipca 2011 r. Grupa Kęty S.A. wraz ze spółkami zależnymi: Metalplast Stolarka Sp. z o.o., Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A. zawarła aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej w dniu 01.07.2010 r. z Bankiem BNP Paribas Polska SA (dawniej Fortis Bank Polska S.A.). Zgodnie z postanowieniami aneksu: dotychczasowa łączna kwota kredytu dla spółek będących stronami umowy zwiększa się o 40 mln zł (tj. do kwoty 50 mln zł) oraz wydłuża się okres udostępnienia kredytu do dnia
27.06.2012 r. Z tytułu wynikających z umowy zobowiązań kredytowych spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność: Grupa Kęty S.A. do kwoty 50 mln zł, Metalplast - Stolarka Sp. z o.o. do kwoty 10 mln zł, Aluprof S.A. do kwoty 20 mln zł, Alupol PAckaging S.A. do kwoty 20 mln zł. Każda ze spółek wystawiła na rzecz banku weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETY Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111 111
(ulica) (numer)
033 844 60 00 033 845 30 93
(telefon) (fax)
kety@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl
(e-mail) (www)
549-000-14-68 070614970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2011-07-19 Piotr Wysocki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re