Trwa ładowanie...
d2kzclz

KETY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uc ...

KETY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają byc przedmiotem obrad tego Zgromadzenia (19/2015)

Share
d2kzclz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają byc przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 4021 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Toronto). W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz pkt III.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
Sprawozdanie RNzwiezla_ocena.pdf Zwiezla ocena Spólki
Ocenasprawozdanfinasowych_RN.pdf Ocena sprawozdań finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kzclz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KĘTY SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | KETY | | Metalowy (met) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 033 844 60 00 | | 033 845 30 93 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | kety@gk-kety.com.pl | | www.gk-kety.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 549-000-14-68 | | 070614970 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2015-03-27 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kzclz

Podziel się opinią

Share
d2kzclz
d2kzclz