Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
analiza techniczna
15-10-2014 07:03

KGHM, Pekao, Bogdanka - sygnały techniczne DM BOS

WIG 50 Liderzy i outsiderzy

KGHM, Pekao, Bogdanka - sygnały techniczne DM BOSŹródło: Thinkstockphotos
d3ee6d2
d3ee6d2

WIG 30 Liderzy i outsiderzy

KGHM

Kurs zajęcia pozycji: Minimalnie powyżej 122,65 PLN lub w zakresie 116,50 – 113,90 PLN

Aktualna pozycja: DŁUGA, 121,35 PLN, 2014-10-02

Sygnał odwrócenia: Poniżej 112 - 110 PLN

d3ee6d2

Stop loss: SL rzędu 0,80% - 2,00%

Trailing stop: + 3,00 - 4,00 PLN albo przy 127,90 - 129,15 - 134,70 PLN

Silne kupno, gdy +DI > -DI / ADX > 20 pkt., jeśli ADX będzie opadał to pojawi się fala wzrostów w stronę 145 zł, przy MACD > 0 pkt.; Wsparcia 122,50 – 118,40 zł podtrzymują układ do wzrostów; faza umocnienia przy CCI > 100 punktów, Istotne umocnienie względem indeksu WIG.

[ KGHM

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLKGHM000017,notowania-podsumowanie.html )

d3ee6d2

Pekao

Kurs zajęcia pozycji: W rejonie 178,30 - 171,30 PLN lub tuż powyżej 178,30 - 179,05 PLN

Aktualna pozycja: -

Sygnał odwrócenia: Poniżej 171 - 170 PLN

Stop loss: SL rzędu 1,00% - 5,00%

Trailing stop: +5,00 - 10,00 zł lub TS rzędu 1,50% - 7,00% lub przy 182 - 208 zł

Konsolidacja 207 – 164,40 zł, linia hossy przy 171,00 PLN, Zasięgi wzrostowe do 209 – 230 - 247 zł, jeśli kurs > 172 - 171 zł, Wzmocnienie zniżek, gdy kurs < 170,00 zł, Sygnał kupna, gdy CCI > -100 pkt., jeżeli +DI > -DI oraz przy ADX > 20 punktów, Relatywna słabość do WIG, Ważne wsparcia i TL 174,90 - 172,00 PLN

d3ee6d2

[ Pekao

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLPEKAO00016,notowania-podsumowanie.html )

Bogdanka Kurs zajęcia pozycji: Odnowienie pozycji w rejonie 103 - 100 PLN lub tuż ponad 93 - 92 PLN

Aktualna pozycja: DŁUGA, 109 PLN, 2014-10-14

Sygnał odwrócenia: Jeśli kurs < 90 zł to wejście w zakresie 106 - 118 zł

Stop loss: SL rzędu 0,50% - 2,50%

Trailing stop: 1,00 – 2,00 PLN lub przy 113,15 – 119,30 PLN

Dołki 111,30 - 103,00 – 97,20 zł, Wsparcia 111,1 - 109 zł, sygnał kupna wg CCI > -100pkt., test trwałości linii spadkowej przy 114,00 – 115,10 zł, Wzrosty, gdy MACD / MOMENTUM > 0 pkt. przy +DI > -DI i ADX > 20 pkt.

d3ee6d2

[ Bogdanka

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLLWBGD00016,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/33921/dmbos-20141015_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3ee6d2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ee6d2