Trwa ładowanie...
d409aiq
Dom Maklerski BOŚ
analiza techniczna

KGHM, Pekao, Bogdanka - sygnały techniczne DM BOS

WIG 50 Liderzy i outsiderzy
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
KGHM, Pekao, Bogdanka - sygnały techniczne DM BOS
(Thinkstockphotos)
d409aiq

WIG 30 Liderzy i outsiderzy

KGHM

Kurs zajęcia pozycji: Minimalnie powyżej 123,00 PLN lub w zakresie 125,25 – 124,20 PLN

d409aiq

Aktualna pozycja: DŁUGA, 122,70 PLN, 2014-11-14

Sygnał odwrócenia: Poniżej 121,30 – 112,00 PLN

Stop loss: SL rzędu 0,80% - 2,00%

Trailing stop: + 3,00 – 4,00 PLN albo przy 127,20 – 126,70 PLN

d409aiq

Opis: kupno wg DMI / ADX = 15 pkt., jeśli ADX będzie powyżej 20 pkt. to pojawi się fala wzrostów w stronę 145 zł, przy MACD > 0 pkt.; Wsparcia 122,10 – 123,00 zł podtrzymują układ do wzrostów; faza umocnienia przy CCI > 100 punktów, Istotne umocnienie względem indeksu WIG.

[ KGHM

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLKGHM000017,notowania-podsumowanie.html )

d409aiq

Pekao

Kurs zajęcia pozycji: -

Aktualna pozycja: DŁUGA, 175,60 PLN, 2014-10-29

Sygnał odwrócenia: Poniżej 173 – 171 PLN

d409aiq

Stop loss: SL rzędu 1,00% - 5,00%

Trailing stop: +5,00 - 10,00 zł lub TS rzędu 1,50% - 7,00% lub przy 189,90 – 190,60 zł

Opis: Konsolidacja 207 – 164,40 zł, linia hossy przy 172,00 PLN,
Zasięgi wzrostowe do 209 – 230 - 247 zł, jeśli kurs > 173 – 171 zł, Wstąpienie do silnych zwyżek, gdy kurs > 176.30 zł, Sygnał kupna, gdy CCI > -100 pkt., jeżeli +DI > -DI lub przy opadającej ADX < 20 punktów, Relatywna słabość do WIG, Ważne wsparcia i TL 173 – 172,00 PLN

[ Pekao

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLPEKAO00016,notowania-podsumowanie.html )

d409aiq

Bogdanka Kurs zajęcia pozycji: Powyżej 108,40 – 108,60 PLN lub przy 100 – 99,80 – 98,00 PLN

Aktualna pozycja: -

Sygnał odwrócenia: Jeśli kurs < 109 zł to wejście w zakresie 108,40 – 107,30 zł

Stop loss: SL rzędu 0,50% – 2,50%

d409aiq

Trailing stop: 1,00 – 2,00 zł lub przy 114,15 – 119,30 zł albo w rejonie 105 – 100 zł

Opis: Dołki 106,60 - 103,00 – 97,20 zł, Wsparcia 106,6 - 105 zł, sygnał kupna wg CCI > -100 pkt., test trwałości linii spadkowej przy 113,00 – 113,1 zł, Wzrosty, gdy MACD / MOMENTUM > 0 pkt. przy +DI > -DI i ADX > 20 pkt.

[ Bogdanka

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLLWBGD00016,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34121/141126_biuletyn_sygnaly_techniczne.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d409aiq

Podziel się opinią

Share
d409aiq
d409aiq