Trwa ładowanie...
prawa pracownicze
+1

Kiedy pracodawca łamie prawa pracownicze?

Na pracodawcę, który narusza prawa pracownicze, może zostać nałożona kara grzywny w wysokości o 1 tys. do 30 tys. zł

Share
Kiedy pracodawca łamie prawa pracownicze?
Źródło: Thinkstock
d2i3iyx

Na pracodawcę, który narusza prawa pracownicze, może zostać nałożona kara grzywny w wysokości o 1 tys. do 30 tys. zł.

Najczęściej popełniane przez przełożonych przewinienia to niewypłacanie wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń należnych pracownikowi, zwieranie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinny być zawarte umowy o pracę, a także nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy.

d2i3iyx

Kary może się też spodziewać szef, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy lub odmawiają wydania pracownikowi świadectwa pracy. Pracodawca nie może również stosować wobec podwładnych kar innych niż przewidziane w przepisach o odpowiedzialności porządkowej pracowników, a także odmawiać urlopu wypoczynkowego lub obniżać bez powodu jego wymiaru.

Zarzut łamania praw pracowniczych może też usłyszeć pracodawca, który nie dopełnia obowiązków związanych z dbaniem o równe traktowanie pracowników, przeciwdziałaniem mobbingowi i zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szef musi również przestrzegać przepisów związanych z wypowiadaniem umów, rodzicielstwem pracowników i związanych z tym uprawnieniami, a także zatrudnianiem młodocianych.

Pracodawca, który dopuści się przewinienia związanego z naruszeniem praw pracowniczych, musi liczyć się z karą grzywny w wysokości o 1 tys. do 30 tys. PLN. Znacznie gorsze konsekwencje może mieć uporczywe łamanie praw pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, które zgodnie z art. 218 k.k. jest przestępstwem podlegającym karze grzywny, ograniczenia a nawet pozbawienia wolności. Ponadto jeśli pracownik w wyniku złośliwego i uporczywego naruszenia jego praw doznał szkody lub ucierpiał stan jego zdrowia, szef musi liczyć się również z odpowiedzialnością cywilną. MA

d2i3iyx

Podziel się opinią

Share
d2i3iyx
d2i3iyx