Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

KLEBA INVEST S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (9/2015)

KLEBA INVEST S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
KLEBA INVEST S.A.
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Kleba Invest S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Haliny Kleba (Członka Rady Nadzorczej Emitenta) na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę blisko związaną (Wiesława Kleba - męża Pani Haliny Kleba) transakcji na akcjach Emitenta. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Pan Wiesław Kleba w dniu 16 stycznia 2015 roku dokonał zbycia 500.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,43% udziału w kapitale zakładowym i dających 4,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 2,00 PLN za akcję. Powyższa transakcja na akcjach Spółki nastąpiła w trybie poza sesyjnym. Łączna wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła 1.000.000 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Wiesław Kleba Prezes Zarządu
2015-01-27 Andrzej Stromski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo