Trwa ładowanie...
d3emjzy
d3emjzy
espi

KLEBA INVEST - Zakup nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta ? KI Projekt 5 Sp. z o.o. (2/ ... - EBI

KLEBA INVEST - Zakup nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta ? KI Projekt 5 Sp. z o.o. (2/2015)
Share
d3emjzy
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zakup nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta ? KI Projekt 5 Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 19 stycznia 2015 roku podpisany został przez spółkę zależną od Emitenta ? KI Projekt 5 Sp. z o.o. akt notarialny w przedmiocie zakupu nieruchomości, położonej w Białogardzie. Zakupiona przez KI Projekt 5 Sp. z o.o. nieruchomość wykorzystana zostanie w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu handlowo - usługowego. Wartość transakcji wyniosła 2 750 000,00 zł netto. Transakcja została uznana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 20% kapitału własnego Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Kleba Prezes Zarzadu
Andrzej Stromski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3emjzy

Podziel się opinią

Share
d3emjzy
d3emjzy