Trwa ładowanie...

Klienci muszą dużo wiedzieć o swoim e-sklepie

Sklep internetowy musi dokładnie informować klientów o terminach i sposobie dostawy oraz o danych rejestrowych i adresowych pozwalających go zidentyfikować. Inaczej grozi mu nałożenie kary.
Share
Klienci muszą dużo wiedzieć o swoim e-sklepie
Źródło: Jupiterimages
d3oobuf

Przekonał się o tym krakowski sklep internetowy Music Corner. Tamtejsza delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła na niego karę w wysokości ponad 12 tys. zł za prawie rok zwłoki w wykonaniu wcześniejszej decyzji urzędników.

Nakazali oni w niej, aby sklep podawał klientom rzetelną, prawdziwą i pełną informację o organie rejestrowym spółki i numerze, pod którym figuruje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym, o sposobie i terminie dostawy, a także okresie, w jakim oferta handlowa ma charakter wiążący.

UOKiK uznał, że nie podając tych informacji, sklep naruszył art. 9 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.).

d3oobuf

Z art. 9 ust. 3 tej ustawy wynika, że przedsiębiorca musi potwierdzać konsumentowi informacje, których wymaga prawo, najpóźniej w momencie spełniania świadczenia. Klient powinien być poinformowany o m.in. nazwie i siedzibie przedsiębiorcy, sądzie, w którym został zarejestrowany, oraz numerze KRS. Oprócz tego należy mu podać m.in. informacje o istotnych właściwościach świadczenia, cenie (wraz ze wszystkimi składnikami jak podatki i cła), zasadach zapłaty za towar, sposobie, kosztach i terminie dostawy, uprawnieniu do odstąpienia od umowy w ciągu dziesięciu dni, terminie, w jakim oferta ma charakter wiążący, miejscu i sposobie składania reklamacji. Wszystkie te wiadomości muszą być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

Urzędnicy podczas kontroli ustalili, że spółka nie podawała wszystkich wymaganych informacji zwłaszcza na wystawianych konsumentom potwierdzeniach zawarcia umowy w formie elektronicznej oraz na paragonach.

Ponieważ sklep nie dostosował się w pełni do zaleceń UOKiK, ten nałożył na niego karę pieniężną. Przewiduje ją art. 107 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.). Stawka kary może sięgnąć za jeden dzień zwłoki nawet równowartości 10 tys. euro.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że UOKiK miał rację, wymierzając e-sklepowi karę za zwłokę o równowartości 10 euro za każdy dzień. Sąd stwierdził jedynie, że firma zaczęła wykonywać decyzję o miesiąc wcześniej, niż ustalili to urzędnicy, dlatego zmniejszył ją o 2 tys. – do 10 tys. euro. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny (sygn. XVII Ama 82/09).

Michał Kosiarski
Rzeczpospolita

d3oobuf

Podziel się opinią

Share
d3oobuf
d3oobuf