Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

KLON S.A. - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (5/2015) - EBI

KLON S.A. - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd KLON S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu umowy ze spółką INC S.A., której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy (w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) dla Spółki na potrzeby wprowadzenia 25.000 obligacji serii G o wartości nominalnej 100 zł każda do obrotu na rynku Catalyst. Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do wykonywania prac. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Łopuszyński Prezes Zarządu
Adam Koneczny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y