Trwa ładowanie...
d2wo7nw

KNF: Banki prognozują wzrost portfela kredytowego o 6,5%, depozytów o 5% w br.

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Banki planują wzrost sumy bilansowej i portfela kredytowego odpowiednio o 4,7% i 6,5% r/r w 2017 r. Kredyty dla przedsiębiorstw mają rosnąć w tempie 10,2% rocznie, kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych w tempie 12,6%, zaś portfel kredytów mieszkaniowych ma wzrosnąć nieznacznie - o 0,4% w skali roku. Na ten rok banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego o 5% r/r, wynika z dokumentu Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2017 r." opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Share
d2wo7nw

Banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2017 r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o 4,7%. Motorem wzrostu mają pozostać kredyty sektora niefinansowego, które w ciągu roku mają zwiększyć się o 5,9%.

"Banki tradycyjnie przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost o 10,2%), przy czym rok temu szacunki te były prawie o 8 pkt proc. wyższe od ostatecznego wykonania. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 9,1%. Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali sektora o 11,6%" - czytamy w ankiecie.

Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 12,6%, co jest związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych.

d2wo7nw

Stagnacja portfela nieruchomości mieszkaniowych - niewielkie zwiększenie wartości portfela o 0,8%. Jednocześnie można zauważyć dalsze wygaszanie portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w CHF. Banki w 2017 r. zaplanowały zmniejszenie tego portfela o 9,7%.

Banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego w wysokości 5,0%, przy czym depozyty osób prywatnych mają wzrosnąć o 5,2%, a depozyty przedsiębiorstw o 4,6%.

"Za pozytywny należy uznać fakt, że depozyty od osób prywatnych oraz przedsiębiorstw zwiększą się, podczas gdy depozyty sektora finansowego mają się zmniejszyć (o 8,0%). Takie kroki będą wpływały korzystnie na stabilność bazy depozytowej" - czytamy także.

Materiał analityczny dotyczący planów finansowych banków na 2017 r. zawiera odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 90,6% na koniec 2016 r.

(ISBnews)

d2wo7nw

Podziel się opinią

Share
d2wo7nw
d2wo7nw