Trwa ładowanie...
d2obgk9
gospodarka

KNF o stratach i zyskach na Forexie

W 2016 roku ok. 79,3 proc. aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku Forex poniosło stratę, natomiast ok. 20,7 proc. osiągnęło zysk - poinformowała we wtorkowym komunikacie KNF.

Share
d2obgk9

Wynika to, dodaje komunikat, z badania przeprowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wśród krajowych domów maklerskich i biur maklerskich oferujących klientom możliwość inwestowania na rynku Forex (ang. foreign exchange - przedsiębiorcy internetowi, oferujący szybki zarobek np. na zamianach kursów walut - PAP).

"Przedmiotowe wyniki, podobnie jak w poprzednich latach, bazują na metodologii opartej o wynik per saldo klienta na koniec roku, będący efektem transakcji zrealizowanych na wszystkich klasach instrumentów pochodnych" - informuje komunikat.

UKNF zwraca w nim także uwagę, że pomimo faktu, iż prezentowane przez domy maklerskie wyniki klientów uzyskiwane na poszczególnych klasach instrumentów pochodnych w krótkich horyzontach czasowych (cyklach kwartalnych) wskazują na wyższy odsetek klientów osiągających zysk, to "w dłuższym horyzoncie czasowym, finalnie ok. 80 proc. klientów dokonujących transakcji na rynku Forex ponosi stratę".

d2obgk9

Badania z lat 2012-16 wskazują też, że proporcja ta jest zbliżona do wyników badań prowadzonych przez inne organy nadzoru z Unii Europejskiej.

W drugim komunikacie UKNF zwraca też uwagę inwestorów "na ryzyka związane z występowaniem tzw. poślizgów cenowych przy transakcjach zawieranych na foreksowych platformach transakcyjnych". "Poślizgi cenowe występują w sytuacjach, w których cena instrumentu finansowego ulegnie zmianie w czasie pomiędzy złożeniem zlecenia a jego wykonaniem" - czytamy.

"Ceny instrumentów finansowych na rynku Forex kwotowane są często z dokładnością nawet do piątego miejsca po przecinku, stąd na płynnym rynku mogą się one zmienić nawet kilkukrotnie w ciągu jednej sekundy. Zatem pomimo faktu, iż realizacja zlecenia od momentu jego złożenia do momentu jego wykonania zajmuje zwykle zaledwie ułamek sekundy, to nawet w tak krótkim czasie może dojść do sytuacji, w której cena instrumentu ulegnie zmianie" - informuje komunikat.

UKNF przyznaje, że występowanie poślizgów cenowych jest rzeczą naturalną, występującą zarówno na rynku regulowanym, jak i na rynku Forex. "Pozostaje to akceptowalne, dopóki wynikają one z naturalnej zmienności rynkowej, wpływając zarówno na korzyść, jak i niekorzyść klientów" - czytamy. Tym niemniej, dodaje komunikat, firmy inwestycyjne mogą stosować parametry, które mogą "w niektórych sytuacjach wpływać na proces przetwarzania zleceń w sposób niekorzystny dla wyniku finansowego klienta".

d2obgk9

Podziel się opinią

Share
d2obgk9
d2obgk9