Trwa ładowanie...
d4eaofd

KNF podjęła uchwałę umożliwiającą wypłatę rekompensat klientom FIT DM

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła, że First International Traders Dom Maklerski (FIT DM) nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie, podała Komisja.

Share
d4eaofd

"Uchwałę podjęto na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uchwała KNF stanowi formalną przesłankę dającą możliwość uruchomienia systemu rekompensat prowadzonego w celu ochrony inwestorów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW)
" - czytamy w komunikacie.

KNF przypomina, że w swojej decyzji z 21 października 2014 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez First International Traders Dom Maklerski SA wyznaczono trzymiesięczny termin zakończenia działalności maklerskiej, który upływa 21 stycznia 2015 r.

"Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dom maklerski jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat z chwilą zaprzestania działalności, określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia. W związku z tym aktualne posiedzenie Komisji jest ostatnim planowym posiedzeniem, na których istnieje możliwość stwierdzenia przez KNF okoliczności, o których mowa w art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" - czytamy także.

d4eaofd

KNF jednogłośnie cofnęła w październiku ub.r. w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez First International Traders Dom Maklerski (FIT DM) w związku z istotnym naruszeniem przepisów prawa, naruszeniem interesów zleceniodawców oraz zaprzestaniem spełniania warunków będących podstawą uzyskania zezwolenia

First International Traders Dom Maklerski został założony we wrześniu 2005 r. We wrześniu 2009 FIT DM rozszerzył działalność maklerską o czynności wykonywania zleceń na rachunek dającego zlecenie oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń. Spółka od października 2008 roku prowadzi działalność maklerską bez otwierania oddziału na terytorium Wielkiej Brytanii, zaś od listopada 2011 r. FIT DM prowadzi działalność maklerską poprzez oddział w Czechach.

(ISBnews)

d4eaofd

Podziel się opinią

Share
d4eaofd
d4eaofd