Trwa ładowanie...
d2vkkz3
banki

KNF uchyliła karę 1,5 mln zł i nałożyła na Compensę karę w wysokości 1,1 mln zł

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję nakładającą na Benefia TUnŻ (Compensa TUnŻ jest następcą prawnym) karę pieniężną w wysokości 1,5 mln zł i nałożyła na Compensa TUnŻ karę pieniężną  w wysokości 1,1 mln zł za naruszenie art. 30 ust. 1 i art. 153 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w ramach działalności inwestycyjnej prowadzonej w okresie od października 2010 r. do lipca 2012 r., poinformowała komisja.

Share
d2vkkz3

"Benefia TUnŻ inwestowała m.in. w obligacje i akcje podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i wyemitowały obligacje w krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji i brak było wiarygodnych analiz ich sytuacji finansowej. Niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot papiery wartościowe lub instrumenty finansowe z opcją wykupu poprzez wydanie obligacji nowej emisji. W niektórych przypadkach brak było zabezpieczenia inwestycji lub wartość zabezpieczeń nie była wystarczająca z punktu widzenia standardów inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń" - czytamy w komunikacie.

Lokowano także środki finansowe w instrumenty, które nie były dopuszczone do obrotu zorganizowanego czy w akcje i obligacje tych samych podmiotów. Inwestycje były dokonywane z naruszeniem zasady maksymalizacji bezpieczeństwa i rentowności lokat przy zachowaniu płynności lokowanych środków oraz z naruszeniem obowiązujących w zakładzie ubezpieczeń regulacji wewnętrznych. Decyzje dotyczące inwestycji zostały podjęte przez członków zarządu Benefia TUnŻ, podano także.

"Organ nadzoru nakładając karę pieniężną w wysokości 1,1 mln zł wyraża przekonanie, że taka kara pieniężna skłoni Compensę TUnŻ do przestrzegania w przyszłości przepisów prawa" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)

d2vkkz3

Podziel się opinią

Share
d2vkkz3
d2vkkz3