Trwa ładowanie...
d2vkkz3

KNF ustanowił zarządcę komisarycznego w SKOK Skarbiec

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o ustanowieniu od dziś zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich, podała Komisja. W głosowaniu w sprawie tej decyzji 6 członków KNF opowiedziało się za ustanowieniem zarządcy, natomiast przedstawiciel prezydenta wstrzymał się od głosu.

Share
d2vkkz3

"W dniu 28 października 2015 r. doręczono decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)1 o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 'Skarbiec' w Piekarach Śląskich. Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 28 października 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Aktywa SKOK Skarbiec nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. SKOK Skarbiec posiada ujemne fundusze własne oraz straty z lat ubiegłych, a Kasa Krajowa na obecnym etapie nie podjęła decyzji o wypłaceniu SKOK Skarbiec adekwatnej pomocy finansowej, tłumaczy Komisja.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Skarbiec została powołana Katarzyna Szatoba. "Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji" - podkreślono w komunikacie.

d2vkkz3

"Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego. Zarządca komisaryczny został zobowiązany do wypracowania koncepcji restrukturyzacji kasy oraz do przygotowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy" - napisano także w materiale.

Zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie, podano także.

Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

(ISBnews)

d2vkkz3

Podziel się opinią

Share
d2vkkz3
d2vkkz3