Trwa ładowanie...
d27s78g

KNF - wstępne niestwierdzenie nieprawidłowości w obrocie akcjami KGHM w związku z expos, Premiera

...

Share
d27s78g

25.11. Warszawa (PAP/KNF) - Komunikat w sprawie obrotu akcjami KGHM w związku z expos, Premiera

Po przeprowadzeniu standardowych czynności wyjaśniających, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że według wstępnych ustaleń w obrocie akcjami spółki KGHM SA oraz kontraktami terminowymi na akcje KGHM w okresie poprzedzającym expos, Prezesa Rady Ministrów nie stwierdzono nieprawidłowości.

W szczególności wstępna analiza nie wskazuje, aby przed ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów planowanych zmian w opłatach eksploatacyjnych od kopalin miało miejsce wykorzystanie tej informacji w obrocie giełdowym.

d27s78g

Czynności wyjaśniające standardowo przeprowadzone przez UKNF obejmowały m.in.:

identyfikację stron transakcji sprzedaży oraz kupna akcji KGHM w okresie poprzedzającym ogłoszenie informacji o zmianach w opłatach eksploatacyjnych od kopalin,

identyfikację stron transakcji krótkiej sprzedaży akcji KGHM w ww. okresie (99,85% akcji sprzedawali "na krótko" animatorzy, czyli podmioty prowadzące działalność maklerską wspomagające płynność),

analizę wcześniejszej aktywności inwestycyjnej zidentyfikowanych podmiotów i osób fizycznych mających istotny udział w sprzedaży akcji KGHM w okresie poprzedzającym expos,,

analizę aktywności inwestorów na kontraktach terminowych na akcje KGHM w okresie poprzedzającym expos, oraz ich wcześniejszych działań inwestycyjnych.

Ostateczna weryfikacja będzie możliwa m.in. po zebraniu szczegółowych informacji o klientach zagranicznych firm inwestycyjnych (tzw. zdalnych członków GPW)
od zagranicznych nadzorów nad rynkiem kapitałowym

kom pif/

d27s78g

Podziel się opinią

Share
d27s78g
d27s78g