Trwa ładowanie...
d19462o
d19462o

KNF znowelizowała Rekomendacje K i F, oczekuje wprowadzenia zmian do 1 I 2015 r.

Warszawa, 22.07.2014 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła w znowelizowanym brzmieniu Rekomendację K dotyczącą zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji, a także Rekomendację F dotyczącą podstawowych kryteriów stosowanych przez KNF przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne, poinformowała Komisja. KNF oczekuje, że zmienione rekomendacje zostaną wprowadzone do 1 stycznia 2015 r.
Share
d19462o

Komisja podała, że najważniejsze zmiany w Rekomendacji K to: rozszerzenie tekstu Rekomendacji K o zalecenia dotyczące rejestru zabezpieczenia, wprowadzenie zaleceń jakościowych związanych z bezpieczeństwem prowadzenia rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, wprowadzenie dodatkowych zaleceń jakościowych w odniesieniu do rejestru prowadzonego w formie elektronicznej, wprowadzenie wymogów dokumentacyjnych dla banku w przypadku weryfikacji wpisów do rejestru przy pomocy próby.

Z kolei najważniejsze zmiany w Rekomendacji F to m.in. zniesienie podziału na nieruchomości ?dla własnych celów mieszkalnych" oraz ?o przeznaczeniu mieszkalnym na wynajem" i traktowanie ich łącznie jako jednej kategorii dla celów ekspertyzy i ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, dopuszczenie ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych przy wykorzystaniu źródeł związanych z rynkową wartością nieruchomości, dopuszczenie wspomagania bazami danych i opartymi na nich systemami informacyjnymi w procesie ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości przy pomocy metody porównawczej, modyfikacja limitu dla stosowania metody uproszczonej dla kredytów, których zabezpieczeniem jest nieruchomość mieszkalna oraz zróżnicowanie wartości limitu w zależności od lokalizacji geograficznej, dokonywanie inspekcji nieruchomości wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej, z wyjątkiem sytuacji w których bank będzie w stanie udokumentować swoją
wiedzę na temat nieruchomości i zastosuje ostrożnościowe pomniejszenia szacunkowej wartości nieruchomości.

Komisja oczekuje, że zmienione rekomendacje zostaną wprowadzone do 1 stycznia 2015 r.

(ISBnews)

d19462o

Podziel się opinią

Share
d19462o
d19462o