Trwa ładowanie...
d2dbyiu

KNF zwróciła się do TFI o przeprowadzenie weryfikacji składników lokat portfeli inwestycyjnych

02.12. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do TFI o przeprowadzenie weryfikacji składników lokat portfeli inwestycyjnych funduszy pod kątem zgodności z...

Share
d2dbyiu

02.12. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do TFI o przeprowadzenie weryfikacji składników lokat portfeli inwestycyjnych funduszy pod kątem zgodności z przepisami, a także zapisów statutów funduszy - poinformowała w piątek Komisja.

Informacje o wynikach weryfikacji należy przekazać do KNF do końca grudnia 2011 roku.

"W związku z przedstawionymi uwagami, mając na względzie bezpieczeństwo i stabilność poszczególnych towarzystw, jak i całego segmentu rynku kapitałowego, jakim jest rynek usług oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Komisja oczekuje, że w toku prowadzonej działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak i w kształtowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, wykażą się należytą starannością i dbałością o interesy swoich klientów oraz uczestników funduszy zarządzanych przez towarzystwa"- napisano w liście KNF do prezesów TFI.

KNF podał, że niedopuszczalne są przypadki, w których fundusz, nie mogąc ustalić wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot lub wartości instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot, składa ofertę przekraczającą 10 proc. wartości danej emisji i obejmuje ponad 10 proc. danej emisji emitenta.

d2dbyiu

"Przypadki takie będą traktowane jako działania podejmowane bez dochowania należytej staranności i obarczające uczestników nadmiernym ryzykiem" - napisano w liście.

KNF podała, że dostrzega istotne problemy związane m.in. z jakością dokumentacji stanowiącej podstawę decyzji inwestycyjnych, co skutkuje błędami w zakresie poprawności kwalifikowania lokat funduszy inwestycyjnych do poszczególnych kategorii oraz może narażać uczestników funduszy na nadmierne ryzyko.

"W kontekście powyższego, należy zwrócić uwagę na szereg nieprawidłowości występujących w przekazywanych do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdaniach kwartalnych funduszy inwestycyjnych, które utrudniają prowadzenie działań nadzorczych przez organ nadzoru i mogą świadczyć o braku niezbędnych informacji o poszczególnych lokatach funduszy bądź niewłaściwym nadzorze wewnętrznym w zakresie przekazywanej sprawozdawczości" - napisano w liście. (PAP)

seb/ ana/

d2dbyiu

Podziel się opinią

Share
d2dbyiu
d2dbyiu