Qaqwqwrqw

Kodeks pracy 2019. Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe

Najnowsze zmiany w kodeks pracy zostały wprowadzone w styczniu 2019 r. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia rządowej rewolucji emerytalnej oraz i dokumentacji pracowniczej.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Kodeks pracy 2019. Zmiany
Kodeks pracy 2019. Zmiany (iStock.com)
Qaqwqwrqw

Kodeks pracy 2019. Pracownicze Plany Kapitałowe

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Ostatnia został on znowelizowany 1 stycznia 2019 r. Obecny kodeks pracy obejmie m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Zgodnie z emerytalnym programem, na początku lipca część pracowników zostanie poinformowanych o potrąceniu 2 proc. pensji brutto na PPK. Kwota ta zasili wybrany przez pracodawcę emerytalny fundusz inwestycyjny.

Qaqwqwrqw

Na początku obejmie on pracowników zatrudnionych w dużych firmach (co najmniej 250 zatrudnionych osób lub roczny obrót ponad 50 mln euro), w kolejnych latach średnich i małych, a także pracowników budżetówki (do 2021 r.).

Zobacz: Kodeks pracy. Kontrole PIP. Nie zawsze winni pracodawcy, tylko przestarzałe przepisy

Dodatkowo pracodawca będzie dopłacał do PPK kwotę w wysokości 1,5 proc. brutto naszej pensji a państwo raz w roku dołoży do tego 240 zł. Każdy pracownik będzie mógł także zwiększyć kwotę potrącaną z jego pensji na cel emerytalny do 4 proc. Równocześnie pracodawca podwyższa swój wkład do tej samej wysokości.

Qaqwqwrqw

PPK, które objął znowelizowany kodeks pracy, są programem dobrowolnym. Pracownik zostanie automatycznie do nich zapisany, jednak będzie miał możliwość wycofania się z nich.

Kodeks Pracy 2019. Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Obecny kodeks pracy obejmuje kilka ważnych zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej. Od 1 stycznia 2019 r., zamiast trzech części, z których tego typu dokumenty się składały do 31 grudnia 2018 r., zostały wprowadzone cztery.

W części "A" powinny obecnie znaleźć się oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań z poprzednich okresów zatrudnienia. Część B dotyczy dokumentów lub oświadczeń dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika.

Qaqwqwrqw

Część C wypełni się dokumentami związanymi z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach. Z kolei w części D powinny znaleźć się dokumenty i oświadczenia związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy.

Nowy kodeks pracy daje także pracodawcom możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych pracownika) w wersji elektronicznej. Jak wyliczyło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, dzięki cyfryzacji dokumentacji firmy zatrudniające około 500 pracowników będą mogły zredukować koszty nawet o 200 tys. zł rocznie.

Polub WP Finanse
Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw