Trwa ładowanie...

Kodeks pracy 2019. Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe

Najnowsze zmiany w kodeks pracy zostały wprowadzone w styczniu 2019 r. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia rządowej rewolucji emerytalnej oraz i dokumentacji pracowniczej.

Share
Kodeks pracy 2019. Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe
Źródło: iStock.com
d1naofd

Kodeks pracy 2019. Pracownicze Plany Kapitałowe

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Ostatnia został on znowelizowany 1 stycznia 2019 r. Obecny kodeks pracy obejmie m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Zgodnie z emerytalnym programem, na początku lipca część pracowników zostanie poinformowanych o potrąceniu 2 proc. pensji brutto na PPK. Kwota ta zasili wybrany przez pracodawcę emerytalny fundusz inwestycyjny.

d1naofd

Na początku obejmie on pracowników zatrudnionych w dużych firmach (co najmniej 250 zatrudnionych osób lub roczny obrót ponad 50 mln euro), w kolejnych latach średnich i małych, a także pracowników budżetówki (do 2021 r.).

Zobacz: Kodeks pracy. Kontrole PIP. Nie zawsze winni pracodawcy, tylko przestarzałe przepisy

Dodatkowo pracodawca będzie dopłacał do PPK kwotę w wysokości 1,5 proc. brutto naszej pensji a państwo raz w roku dołoży do tego 240 zł. Każdy pracownik będzie mógł także zwiększyć kwotę potrącaną z jego pensji na cel emerytalny do 4 proc. Równocześnie pracodawca podwyższa swój wkład do tej samej wysokości.

PPK, które objął znowelizowany kodeks pracy, są programem dobrowolnym. Pracownik zostanie automatycznie do nich zapisany, jednak będzie miał możliwość wycofania się z nich.

d1naofd

Kodeks Pracy 2019. Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Obecny kodeks pracy obejmuje kilka ważnych zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej. Od 1 stycznia 2019 r., zamiast trzech części, z których tego typu dokumenty się składały do 31 grudnia 2018 r., zostały wprowadzone cztery.

W części "A" powinny obecnie znaleźć się oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań z poprzednich okresów zatrudnienia. Część B dotyczy dokumentów lub oświadczeń dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika.

Część C wypełni się dokumentami związanymi z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach. Z kolei w części D powinny znaleźć się dokumenty i oświadczenia związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy.

Nowy kodeks pracy daje także pracodawcom możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych pracownika) w wersji elektronicznej. Jak wyliczyło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, dzięki cyfryzacji dokumentacji firmy zatrudniające około 500 pracowników będą mogły zredukować koszty nawet o 200 tys. zł rocznie.

d1naofd

Podziel się opinią

Share
d1naofd
d1naofd