Trwa ładowanie...
d36dl17
d36dl17
espi

KOELNER - Udzielenie gwarancji korporacyjnej spółce zależnej (7/2011)

KOELNER - Udzielenie gwarancji korporacyjnej spółce zależnej (7/2011)
Share
d36dl17
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
KOELNER
Temat
Udzielenie gwarancji korporacyjnej spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka udzieliła gwarancji korporacyjnej spłaty kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w dniu 4.04.2011 r. w Banku DnB NORD Polska SA.Wartość poręczenia jest równa wartości kredytu, tj. 44.607 tys. zł oraz narosłych odsetek, odsetek od płatności opóźnionych, opłat i prowizji i innych kwot należnych zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Maksymalna kwota zadłużenia, do której Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny wynosi 66.910 tys.zł.Poręczenie udzielone zostało do dnia 8.02.2016 r.Wartość gwarancji przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Koelner SA
(pełna nazwa emitenta)
KOELNER Metalowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwidzyńska 6
(ulica) (numer)
(071) 32 60 100 (071) 37 26 111
(telefon) (fax)
info@koelner.pl www.koelner.pl
(e-mail) (www)
895-16-87-880 932098397
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36dl17

Podziel się opinią

Share
d36dl17
d36dl17