Trwa ładowanie...
d3ub2lr
d3ub2lr
espi

KOFOLA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (2/2015)

KOFOLA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3ub2lr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOFOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009, Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie (?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015. Raport roczny za 2014 r. - 17 marca 2015 r. (wtorek) Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. ? 17 marca 2015 r. (wtorek) Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 ? 26 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: Raport za I kw. 2015 r. - 11 maja 2015 r. (poniedziałek) Raport za III kw. 2014 r. - 09 listopada 2015 r.
(poniedziałek) Jednocześnie Zarząd KOFOLA S.A. informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za drugi oraz czwarty kwartał 2015 r. Zgodnie z § 83 Rozporządzenia, Zarząd oświadcza, iż Spółka nie będzie przekazywała również odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOFOLA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wschodnia 5
(ulica) (numer)
024 361 70 02 024 357 40 44
(telefon) (fax)
frantisek.benes@kofola.cz www.kofola.pl
(e-mail) (www)
527-00-08-818 012771739
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Zbigniew Kozik Dyrektor Działu Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ub2lr

Podziel się opinią

Share
d3ub2lr
d3ub2lr