Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Komentarz PLN: RPP głosowała nad cięciem nawet o 100pb., PLN konsoliduje

Piątkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi utrzymanie ostatniej konsolidacji z lekkim wskazaniem na dalsze umocnienie polskiej waluty. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2103 PLN za euro, 3,3563 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5004 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,607% w przypadku papierów 10-letnich.
Share
Komentarz PLN: RPP głosowała nad cięciem nawet o 100pb., PLN konsoliduje
Źródło: DM BOŚ
d1790g4

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło dużo potencjalnych impulsów, jednak żaden z nich nie przełożył się na większą zmienność na parach. Wskazywana wczoraj produkcja przemysłowa okazała się być zgodna z oczekiwaniami rynku (1,6% r/r), stąd trudno było tutaj oczekiwać mocniejszej reakcji. Ciekawostką okazały się natomiast zapiski z ostatniego posiedzenia RPP, gdzie czytamy, iż na listopadowym posiedzeniu RPP zostały zgłoszone wnioski o obniżkę stóp procentowych o 100, 50 i 25 punktów bazowych, jednak nie znalazły one poparcia większości. Z drugiej strony popołudniu ukazał się wywiad z M. Belka w WSJ, gdzie prezes NBP stwierdza, że „w dalszym ciągu jest miejsce do cięć stóp procentowych”, co powinno zbliżyć RPP do osiągniecia celu inflacyjnego w przyszłości. W konsekwencji wydaje się więc, iż prezes NBP został na listopadowym posiedzeniu po prostu przegłosowany. Z drugiej strony ostatnie dane makro z Polski powodują, iż scenariusz obniżek stóp w grudniu nie jest już tak oczywisty. To
z kolei stanowi czynnik wspierający wycenę polskiej waluty oraz teoretycznie negatywny impuls dla rynku długu. Obligacje jednak radzą sobie całkiem dobrze, gdyż wczorajsze b. dobre wyniki (MF sprzedało dług o wartości blisko 7 mld PLN) aukcji zamiany spowodowały widoczne podbicie cen papierów na rynku wtórnym.

W trakcie dzisiejszej GUS poda dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie. Zwyczajowo nie są to jednak dane mające wpływ na rynek. Również szeroki kalendarz makro jest dzisiaj relatywnie „ubogi”, gdzie na pierwszy plan wybija się jedynie poranne wystąpienie M. Draghiego, które poprzez korelację z EUR/USD może mieć wpływ również na pary związane z PLN.

Z rynkowego punktu widzenia od wczoraj nie nastąpiły mocniejsze ruchy na parach związanych z PLN. USD/PLN oraz GBP/PLN wyhamowały korektę spadkową przy lokalnych wsparciach. Z drugiej strony na CHF/PLN oraz EUR/PLN widoczne są próby rozegrania mocniejszego złotego i zejścia w kierunku 3,4850 PLN oraz 4,1950 PLN. Czynnikiem ograniczającym prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest jednak aktualna, niska aktywność rynku.

d1790g4

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4