Trwa ładowanie...
d43pv5s
d43pv5s
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Komentarz poranny

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyżkowały akcje spółek o dużej kapitalizacji, gdzie wzrost przekroczył 4%.
Share
d43pv5s

Przez całą sesję na parkiecie dominowali kupujący, a zamknięcie nastąpiło w rejonie dziennych maksimów. Taka sytuacja zapewnia pozytywną wymowę sesję, a skala zwyżki zdaje się wskazywać, iż mamy do czynienia z najbardziej dynamiczną i zarazem zyskowną fazą ruchu wzrostowego. Wczoraj WIG-20 wytyczył maksimum na 1880 pkt., który wynika z równości fal wzrostowych. Jest to ważny opór i mam wrażenie, iż powinien odegrać choćby krótkoterminową rolę. Patrząc na strukturę zwyżki mam wrażenie, iż potencjał wzrostowy nie jest jeszcze wyczerpany, ale z drugiej strony należy mieć na względzie, iż w średnim terminie dominuje tendencja spadkowa, w związku z czym na ważnych poziomach oporu należy się liczyć z istotną opozycją ze strony sprzedających. Zdaję sobie sprawę, iż po wczorajszej sesji nastroje są wyśmienite, ale to nie powinno nas usypiać. Myślę, że ta pozytywna aura może przełożyć się dziś na wyższe otwarcie, ale znów na wyższych poziomach liczyć się będę z podażą, bo niewiele wyżej na 1921 pkt. znajduje się
kolejny opór dla WIG-20.

Jest to lokalne maksimum z początku stycznia br. i jest to poziom wynikający ze szczytu fali czwartej niższego rzędu, który zazwyczaj (nie zawsze szczyt, bo w trendach wzrostowych dno) bywa naturalnym celem dla ruchów korekcyjnych. Z drugiej strony ewentualne przełamanie tej bariery będzie przełamywało sekwencję coraz niższych lokalnych maksimów. Taka sytuacja nie stanowi gwarancji zmiany trendu, ale z drugiej strony wskazuje na pewną siłę rynku i część inwestorów skłania do zaangażowania się na rynku, po jego długiej stronie. Ewentualne pokonanie tych oporów będzie sugerowało walkę o wyższe cele, a w takim wypadku liczyłbym na wzrost do 2165-2180 pkt. W dłuższej perspektywie w dalszym ciągu zakładam, iż ruch jest jedynie korektą w trendzie spadkowym, po której spodziewam się ruchu do nowych minimów. Na razie jednak nie widać symptomów odwrócenia, a struktura ruchu wskazuje, iż indeksy winny osiągnąć wyższe poziomy. Najbliższe wsparcie znajduje się na 1848 pkt., a w razie przełamania tego poziomu będę
oczekiwał na 1814 pkt. Kolejne wsparcie wytycza dolne ograniczenie wczorajszej luki hossy, które znajduje się na 1798 pkt. (na wykresie intraday).

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/22189/biuletyn050509.pdf )
Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

d43pv5s

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d43pv5s

Podziel się opinią

Share
d43pv5s
d43pv5s