Trwa ładowanie...
d2a42fr
d2a42fr
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Komentarz poranny

Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a kupujący przeważali przez całą sesję. Pierwsza faza notowań upływała pod znakiem oscylacji w wąskim zakresie wahań, a inwestorzy nie kwapili się do śmielszych ruchów przed publikacją danych z amerykańskiego rynku pracy.
Share
d2a42fr

Mimo, iż dane były słabsze od oczekiwań inwestorzy zaczęli nabywać akcje, co prawdopodobnie wynikało z faktu, iż rynek liczył się z możliwością znacznie gorszych wartości. WIG-20 w końcowej fazie sesji przebił linię przyspieszonego trendu spadkowego oraz nadbił czwartkowe maksimum. Zamknięcie nastąpiło na dziennym maksimum sesji, tuż pod oporem na 2301. Powyższy poziom wytycza najbliższy opór, a jego przebicie odczytam jako zapowiedź testu oporu wynikającego z luki bessy, która mieści się w zakresie 2317-29. Ewentualne przebicie tego zakresu będzie zapowiadało test oporu wynikającego z ostatniego lokalnego maksimum, które znajduje się na 2348. Myślę, że jest to istotny poziom oporu dla indeksu, a jego przebicie będzie wskazywało, iż na indeksie mamy do czynienia z nieregularną falą korekcyjną, co z kolei będzie sugerowało test zakresu 2402-2433. Najbliższe wsparcie znajduje się na 2293, a w razie jego przełamania będę oczekiwał na test 2285. Kluczowym wsparciem w krótkim terminie pozostaje poziom piątkowego
minimum na 2269, a jego przebicie będzie wskazywało na korekcyjny charakter wzrostu i co za tym idzie będzie sugerowało test minimum na 2240. W przypadku przebicia tego wsparcia będę liczył na test 2215 lub też lutowego dołka na 2165. Dzisiejsza sesja winna rozpocząć się od wzrostu, ale na wyższych poziomach spodziewam się podaży w zakresie luki bessy. Zakładam, że nie zostanie ona domknięta, a jeśli nie będę miał racji będę liczył na nieco silniejszy ruch wzrostowy z potencjalnym celem na 2433 lub też 2480. Polski rynek wykazuje obecnie siłę względem innych indeksów, ale mimo to wskazania techniczne w średnim terminie są niekorzystne i sugerują pogłębienie korekty w perspektywie najbliższych tygodni. Moje przekonanie wynika z faktu, iż spadki nie przybierają form impulsu, a to wydaje się koniecznie do ich zakończenia. Jedynie w przypadku trójkątów i klinów zwyżkujących ruch w korektach kończy się wzorem 3 falowym, a w obecnej sytuacji nie widzę tych wzorów. W krótkim terminie kluczowym poziomem do
obserwacji pozostaje 2348.

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d2a42fr

Podziel się opinią

Share
d2a42fr
d2a42fr