Trwa ładowanie...
dg5i0rb
dg5i0rb
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Komentarz poranny

Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, gdzie najsilniej zyskały indeksy grupujące duże spółki.
Share
dg5i0rb

Przez większą część sesji zarówno WIG jak i WOG-20 oscylowały wokół wcześniejszych maksimów, natomiast końcowy wzrost to zasługa zakupów w ostatnich minutach handlu jak również w czasie fixingu na zamknięciu. Oczywiście zakupy te zapewniły pozytywną wymowę sesji i teoretycznie wskazują na siłę rynku, ale tak jak już niejednokrotnie wskazywałem, znajdujemy się w zakresie oporów, zdecydowana część ruchu, moim znaniem, jest już za nami i mam wrażenie, iż zwyżka może zakończyć się w każdym momencie. Takie odczucie jest bardzo mocno subiektywne, a na razie te inicjatywy sprzedających nie robią na nikim żadnego wrażenia i trudno znaleźć jakiekolwiek argumenty zapowiadające spadek cen, ale w moim odczuciu należy uważać.

Najbliższy opór dla WIG-20 znajduje się na 2050 pkt., a w razie jego przebicia będę oczekiwał na test 2130 lub też w przypadku bardziej entuzjastycznego podejścia 2165-80 pkt. Najbliższe wsparcie znajduje się na wcześniejszym maksimum na 2013 pkt., a przebicie tego poziomu jest konieczne, by mówić o rozpoczęciu korekty. Kolejne ważne poziomy w krótkim terminie to 1980 oraz 1959 pkt., gdzie kończy się ostatnia luka hossy. W przypadku jej zamknięcia będę oczekiwał na test ostatniego dna na 1916 pkt. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż w najbliższy piątek wygasają czerwcowe serie instrumentów pochodnych, co zazwyczaj dostarcza pewnej dozy niepewności w interpretacji zachowania kupujących i sprzedających z racji na poczynania arbitrażystów, którzy rozliczają zainicjowane wcześniej operacje. Jak wiadomo, ta grupa inwestorów osiąga zyska na różnicy cen pomiędzy instrumentami, natomiast zupełnie nie mają znaczenia wartości bezwzględne. Dodatkowo jutro po zamknięciu zostanie ustalone prawo do dywidendy na
walorach TP SA (1,50 zł na akcje). Jak wiadomo, akcje tej spółki należą do rynkowych outsiderów w ostatnich miesiącach, ale cześć inwestorów zwleka z pozbyciem się tych papierów, ze względu na dywidendy, którą należy ocenić jako atrakcyjną w porównaniu np. z oprocentowaniem lokat. Jest to ważny element w układzie sił, gdyż akcje TP SA mają duży udział w portfelu WIG-20, a jak wiadomo indeks ten nie jest korygowany o dywidendę, w związku z czym należy się liczyć z tym czynnikiem na kolejnych sesjach. Technicznie cena papieru znajduje się w rejonie wsparcia na 17,37 zł, a jego przełamanie będzie sugerowało test kluczowego w krótkim terminie na 16,70 zł. By myśleć o pozytywnych scenariuszach dla tej spółki konieczne wydaje się pokonanie poziomu 17,92 zł.

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

dg5i0rb

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/22439/biuletyn20090615.pdf )

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dg5i0rb

Podziel się opinią

Share
dg5i0rb
dg5i0rb