Trwa ładowanie...
d3my4di

Komentarz poranny

Kluczowe wsparcie na indeksie WIG20 plasuje się obecnie w rejonie: 2262 – 2272 pkt. To właśnie tutaj jak wiadomo swój impet wytraciła fala spadkowa zainicjowana przez sprzedających 15 kwietnia. Warto nadmienić, że na wykresie doszło wówczas do uformowania się pro-wzrostowej formacji ABCD, spełniającej zależność: 0.786AB = CD.

Share
d3my4di

Projekcje wspomniane struktury falowej zgrupowały się właśnie we wspomnianym obszarze cenowym: 2262 – 2272 pkt. Stronie popytowej udało się z w/w wsparcia zainicjować niezwykle silny ruch kontrujący, który zatrzymał się na zniesieniu 50% fali spadkowej trwającej od 15 kwietnia do 21 maja. Przegrana byków w tym dość newralgicznym rejonie cenowym zachęciła podaż do ataku. Ostatnie sesje upływają jednak na odreagowaniu wzrostowym, choć w piątek fala wzrostowa zatrzymała się dokładnie na eksponowanym przeze mnie oporze Fibonacciego: 2394 – 2397 pkt.

Jest to stosunkowo istotna zapora podażowa, której przełamanie powinno implikować ruch w kierunku kluczowej obecnie bariery cenowej: 2445 – 2450 pkt. Wychodzę z założenia, że dopiero zanegowanie wspomnianej przeszkody (co ostatecznie może okazać się dość trudnym zadaniem) potwierdziłoby w dość jednoznaczny i obiektywny sposób siłę rynku i prawdopodobnie stałoby się zapowiedzią kontynuacji ruch wzrostowego. Niemniej jednak już w przedpołudniowej fazie dzisiejszych notowań dojdzie zapewne do naruszenia zapory podażowej: 2394 – 2397 pkt (wpływ piątkowego, pozytywnego przebiegu sesji za oceanem).

Ta okoliczność powinna zachęcić popyt do inicjowania dalszych działań zakupowych. Jedynie krótkotrwałe naruszenie: 2394 – 2397 pkt, bądź w ogóle problemy z przełamaniem tej strefy również dostarczyłyby nam cennych informacji o bieżącej kondycji rynku. W tym kontekście warto nadmienić, że układ techniczny wykresu wygląda obecnie dość niejednoznacznie. Tak się bowiem złożyło, że na wykresie WIG-u 20 może w najbliższym czasie dojść zarówno do uformowania się pro-wzrostowej jak i pro-spadkowej formacji XABCD. Niemniej któraś z tych formacji stanie się dla nas już niedługo zapewne cenną wskazówką, umożliwiającą w konsekwencji precyzyjne przedstawienie kolejnych, prawdopodobnych sekwencji zdarzeń na rynku.

d3my4di

Na razie jednak nieco większą przewagę zachowuje popyt, zatem w przypadku zanegowania: 2394 – 2397 pkt wzrośnie szansa wykreowania się stabilnego ruchu cenowego. To z kolei, przy dość optymistycznym założeniu, powinno implikować ruch w kierunku kluczowego przedziału: 2445 – 2450 pkt.

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/24731/20100614_BZWBK_PDF )

d3my4di

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracoXTwaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di