Trwa ładowanie...
d3uyijb
d3uyijb
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Komisja Europejska nagrodziła dwa polskie projekty rybackie

Lokalne Grupy Rybackie z całej Unii Europejskiej zaprezentowały w Brukseli swoje projekty, na które otrzymały unijne wsparcie. Wśród najlepszych znalazły się dwa projekty z Polski.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3uyijb

Z około 200 propozycji Komisja Europejska wybrała 42 projekty, które odzwierciedlały różnorodność inicjatyw z całego obszaru Europy i pokazywały pozytywny wpływ Lokalnych Grup Rybackich (LGR) na rozwój miejscowych społeczności. Najlepsze projekty otrzymały nagrody - poinformowało ministerstwo rolnictwa, które w Polsce odpowiada także za rybołówstwo.

Wybrane projekty zostały podzielone na osiem grup odpowiadających najczęściej powtarzającym się typom projektów wspieranych przez LGR-y z całej UE.

W kategorii projekt ekologiczny pierwsze miejsce uzyskał polski projekt firmy AQUAMAR. Przedstawiał on nową metodę rekultywacji wód. Projekt uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem pomorskiej LGR Pojezierze Bytowskie. Firma AQUAMAR opracowała nową biologiczną metodę opartą na wprowadzeniu do wody określonych szczepów bakterii, które wchłaniają i przetwarzają substancje organiczne. Metoda ekologiczna okazała się 5-, 6-krotnie tańsza od metod chemicznych. Całkowity koszt: 71,7 tys. euro, z tego dofinansowanie z EFR wyniosło ponad 26 tys. euro.

d3uyijb

Pierwsze miejsce w kategorii poprawianie wizerunku sektora rybackiego również uzyskał polski projekt edukacyjno - szkoleniowy pt. "Kuchnia z ikrą". Jest to projekt Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Głównym jego założeniem było pokazanie uczniom kształcącym się w zawodach gastronomicznych drogi ryby - od wyłowienia z wody, poprzez przetwórnię, aż do kuchni i talerza konsumenta. Jednym z efektów tego projektu jest książka kucharska ze zbiorem przepisów zaproponowanych przez uczniów na dania z ryb. Koszt projektu - to 37,7 tys. euro, z tego dofinansowanie wyniosło 28,3 tys. euro.

Międzynarodowa konferencja poświęcona podsumowaniu wdrażania tzw. osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) odbywała się na początku marca br. w Brukseli.

W 2007 roku KE przyjęła nowe podejście, które ma pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów dotykających społeczności zależnych od rybactwa. Od 2007 do 2013 r. w 21 państwach członkowskich powstało 312 wielopodmiotowych stowarzyszeń zwanych Lokalnymi Grupami Rybackimi (LGR). Grupy te jako pierwsze zdołały wykorzystać środki w ramach EFR w celu promowania rozwoju lokalnego. Wyzwaniem dla tych grup było doprowadzenie do powstania nowych miejsc pracy oraz zainicjowanie rozwoju poprzez działania alternatywne lub uzupełniające. Podejście to nosi nazwę osi priorytetowej 4 EFR.

Na okres 2014-2020 "podejście" zostało rozszerzone na wszystkie Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RKLS).

Od 2007 r. do połowy 2014 r. LGR-y wsparły około 9 500 inicjatyw. Jak wynika z badania przeprowadzonego w ubiegłym roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa KE, projekty te zaowocowały licznymi korzyściami w zakresie zatrudnienia. Szacuje się, że doprowadziły do utworzenia 8 tys. nowych miejsc pracy i zabezpieczenia 12 500 już istniejących.

d3uyijb

Podziel się opinią

Share
d3uyijb
d3uyijb