Trwa ładowanie...

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o PLL LOT

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w styczniu projekt ustawy w sprawie przekształceń własnościowych PLL LOT. MSP zaznaczyło, że uchylenie obecnej ustawy o LOT nie będzie automatycznie skutkowało utratą kontroli przez Skarb Państwa nad przewoźnikiem.

Share
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o PLL LOT
Źródło: AFP
d1xeaoj

Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT.

- Komitet Stały Rady Ministrów przyjął Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT i rekomendował go Radzie Ministrów - poinformowała PAP Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Nie został jeszcze wyznaczony termin rozpatrzenia projektu przez Radę Ministrów.

d1xeaoj

W uzasadnieniu do projektu napisano, że w "obowiązującym stanie prawnym, pozycja negocjacyjna Skarbu Państwa, jako wyrażającego zgodę na określony zakres podwyższenia kapitału zakładowego PLL LOT lub zbywającego określony pakiet akcji jest znacznie ograniczona".

Resort skarbu wielokrotnie podkreślał, że obowiązek utrzymywania ponad 50 proc. akcji PLL LOT przeszkadza w pozyskaniu inwestora dla spółki. W październiku ub.r. wiceminister skarbu Rafał Baniak mówił PAP, że MSP rozważa wyjście z inicjatywą zmieniającą zapisy ustawy, "ponieważ są one bardziej restrykcyjne niż prawo europejskie, jeśli chodzi o możliwe zmiany w akcjonariacie".

W uzasadnieniu wskazano, że "racjonalnie działający inwestor prywatny zainteresowany jest przejęciem pełnej kontroli nad podmiotem, w którego działalność angażuje środki finansowe". - W efekcie katalog podmiotów zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w PLL LOT na poziomie akcjonariusza mniejszościowego, bez uzyskania faktycznej kontroli nad Spółką, jest mocno zawężony, a potencjalne warunki transakcji mniej korzystne od tych, które mogłyby zostać uzyskane przy braku ww. ograniczeń ustawowych - napisano w uzasadnieniu.

Jednocześnie podkreślono, że nie oznacza to jednak, że w przypadku uchylenia obecnej ustawy, proces przekształceń własnościowych spółki oznaczać ma automatycznie, iż Skarb Państwa utraci możliwość sprawowania skutecznej kontroli w LOT. "Uchylenie ustawy spowoduje natomiast, że pozycja negocjacyjna Skarbu Państwa bez wątpienia ulegnie znaczącej poprawie" - napisano.

d1xeaoj

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że wymogi odnoszące się do struktury własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych uregulowane zostały na poziomie Unii Europejskiej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 24 września 2008 r. "Z treści art. 4 Rozporządzenia wynika, iż państwa członkowskie UE lub obywatele tych państw, powinni posiadać ponad 50 procent udziałów w przedsiębiorstwie oraz skutecznie je kontrolować - bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno lub więcej przedsiębiorstw pośredniczących, z wyjątkiem przypadków zgodnych z postanowieniami umowy z państwem trzecim, których Wspólnota jest stroną" - podano.

Resort podkreślił, że Komisja doprecyzowała, iż kryterium struktury własności będzie spełnione, jeżeli przynajmniej 50 proc. plus jedna akcja będą w posiadaniu państwa członkowskiego UE. Pozostałe akcje mogą być w posiadaniu inwestorów z państw trzecich.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PLL LOT działa w oparciu o ustawę z 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT. Zakłada ona, że w przypadku pozyskania inwestora dla polskiego przewoźnika, Skarb Państwa zachowuje co najmniej 51 proc. akcji PLL LOT.

Aneta Oksiuta

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj