Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

KOMPAP - Powołanie Członków Zarządu Spółki (52/2011)

KOMPAP - Powołanie Członków Zarządu Spółki (52/2011)
Share
d27ic6z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że Rada Nadzorcza PPH KOMPAP SA na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011 roku, powołała na Członków Zarządu Spółki Pana Pawła Stefanowskiego i Pana Grzegorza Morawskiego. Jednocześnie Panu Pawłowi Stefanowskiemu powierzono stanowisko Dyrektora Finansowego, a Panu Grzegorzowi Morawskiemu ? Dyrektora do Spraw Handlowych Spółki. Pan Paweł Stefanowski ur. 1968, posiada wykształcenie wyższe ? jest absolwentem Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim (1988-1994). Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (1998 r) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów na Wydziale Zarządzania UG (2005 r) zakończone uzyskaniem Certyfikatu Księgowego Ministerstwa Finansów. Ponadto uczestniczył w licznych kursach i warsztatach menadżerskich z zakresu restrukturyzacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 01.2011 ? nadal: Członek Zarządu ? Dyrektor Finansowy OZGRAF-Olsztyńskie Zakłady
Graficzne SA ? spółka zależna od PPH KOMPA SA. I.2010 ? IV.2010 Członek Zarządu ? Dyrektor ds. Finansowych i Realizacji Kontraktów AMONTEX Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Energomontaż Południe SA) I.2001 ?XII.2008 Grupa Kapitałowa Energomontaż Północ SA 01.2001 - 12.2003 ? Dyrektor ds. finansowych, a następnie Dyrektor Oddziału EPSA W Gdyni; 01.2004 - 05.2007 ? Dyrektor Finansowy - Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.; 05.2007 - 12.2008 ? Wiceprezes Zarządu ? Dyrektor Finansowy Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.; III.1999 ?X.2000 Prezes Zarządu ? Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej Sp. z o.o. w Szczecinie; III. 1997 ? II.1999 Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy MG Probud SA -grupa Mostostalu Gdańsk SA XII.1994 ? II.1997 Analityk finansowy, Kierownik Biura, Prokurent ? Classic Track Sp. z o.o. w Straszynie k. Gdańska (działalność w zakresie leasingu) Ponadto od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu własnej spółki świadczącej usługi konsultingowe. Charakter i
zakres tej działalności nie jest konkurencyjny w stosunku do działalności zarówno PPH KOMPAP SA jak i spółek zależnych grupy. Pan Paweł Stefanowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu (poza pełnieniem funkcji członka zarządu w spółce zależnej od emitenta, tj. OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.). Pan Paweł Stefanowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Pan Grzegorz Morawski, ur. 1965r., posiada wykształcenie średnie ? jest absolwentem Technikum Elektryczno Mechanicznego w Gdańsku. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 06.2009 ? nadal Kompap S.A. w Kwidzynie Stanowisko : dyrektor handlowy 07.2003 ? 05.2009 branża poligraficzna, firma: "Katrol" Sp. z o.o. w Grudziądzu; stanowisko: v-ce prezes zarządu (06.2005 ? 01.2009) stanowisko: dyrektor ds. produkcji (07.2003 ? 05.2005) 03.1999 ? 06.2003 branża poligraficzna, firma: "Mirosław Gzella" w Laskowicach; stanowisko: kierownik
produkcji 07.1992 ? 03.1999 branża poligraficzna, firma: P.W. "KOMAX" Sp. z o.o. w Grudziądzu; stanowisko: mistrz 07.1985 ? 09.1986 branża projektowa, firma: Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Gdańsku; projektowanie obiektów melioracyjnych; stanowisko: stażysta, pomoc techniczna Pan Grzegorz Morawski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu. Pan Grzegorz Morawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPAP Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
82-500 Kwidzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 39
(ulica) (numer)
(0 55) 279 19 71 (0 55) 279 19 71
(telefon) (fax)
info@kompap.pl www.kompap.pl
(e-mail) (www)
7250007981 001372100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z