Trwa ładowanie...
d1ok4a8
espi

KOMPAP - Utrata statusu zakładu pracy chronionej przez Emitenta (5/2013)

KOMPAP - Utrata statusu zakładu pracy chronionej przez Emitenta (5/2013)
Share
d1ok4a8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Utrata statusu zakładu pracy chronionej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2013r., wobec niespełniania wskaźników, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wystąpił do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej utratę przez Spółkę statusu zakładu pracy chronionej, począwszy od dnia 1 stycznia 2013r. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że proces utraty statusu zakładu pracy chronionej był przez Spółkę planowany i oczekiwany, a jest wynikiem sukcesywnego zwiększania zatrudnienia w Spółce związanego z realizacją Umowy zawartej z Walki Ekopak S.A., o której spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 47/2012 i 48/2012. Skutkiem zwiększenia zatrudnienia w spółce jest nieosiąganie wskaźników wynikających z wyżej przywołanych przepisów. Jednocześnie emitent wskazuje, że Spółka nadal będzie zatrudniać ponad 25% osób niepełnosprawnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPAP Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
82-500 Kwidzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 39
(ulica) (numer)
(0 55) 279 19 71 (0 55) 279 19 71
(telefon) (fax)
info@kompap.pl www.kompap.pl
(e-mail) (www)
7250007981 001372100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ok4a8

Podziel się opinią

Share
d1ok4a8
d1ok4a8