Trwa ładowanie...
d2uik0q

KOMPUTRONIK S.A. - Aneks do umowy znaczącej. (3/2015)

KOMPUTRONIK S.A. - Aneks do umowy znaczącej. (3/2015)

Share
d2uik0q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy znaczącej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. drugostronnie podpisanego przez mBank S.A. aneksu opatrzonego datą 19 grudnia 2014 roku do umowy Elektronicznej zapłaty Zobowiązań (?Umowa?). Przedmiotem aneksu zmieniającego Umowę jest wydłużenie terminu obowiązywania limitu udzielonego na uregulowanie zobowiązań handlowych Spółki w wysokości 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych) do dnia 29 stycznia 2016 roku. Zabezpieczeniem Umowy jest weksel in blanco z deklaracją wekslową. Oprocentowanie Umowy oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększony o marżę banku. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju kontraktach kredytowych. Opisana powyżej umowa została uznana za umowę spełniające kryteria umów znaczących, gdyż jej wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania
kredytowego Emitenta w mBank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Opisana w raporcie bieżącym nr 29/2014 umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych) stanowi umowę o największej wartości. Emitent w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem mbank S.A., których łączna wysokość wynosi 40.300.000,00 PLN (czterdzieści milionów trzysta tysięcy złotych) Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uik0q

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Krzysztof Nowak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uik0q

Podziel się opinią

Share
d2uik0q
d2uik0q