Trwa ładowanie...
d1s9jz0
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż w październiku 2012 ? wstępne dane o przychodach (49/2012)

KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż w październiku 2012 ? wstępne dane o przychodach (49/2012)
Share
d1s9jz0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż w październiku 2012 ? wstępne dane o przychodach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta. Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, w październiku 2012 roku (pierwszy miesiąc trzeciego kwartału roku obrachunkowego 2012/2013, kończącego się 31 marca 2013 roku) Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym przychody w wysokości 99,6 mln zł wobec 85,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. osiągnął wzrost sprzedaży o 16%. W tym okresie nie zanotowano sprzedaży o charakterze jednorazowym. Narastająco, czyli w okresie kwiecień-październik 2012 r. Spółka wypracowała w ujęciu jednostkowym 568,5 mln zł przychodów, w porównaniu z 528,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to wzrost o 7,5%. Pomimo trudnego rynku Spółka wypracowała wysoki wzrost sprzedaży, szczególnie w kanale detalicznym i internetowym. Wzrost
sprzedaży związany jest z rozwojem sprzedaży na nowych rynkach zbytu. Sprawdza się wprowadzony system sprzedaży agencyjnej, który do końca tego roku rozbudowany zostanie o kolejne placówki. W samym październiku wypracowano 16-procentowy wzrost sprzedaży, co pozwala optymistycznie patrzeć na cały czwarty kwartał, tym bardziej, że przed Spółką najlepsze w branży miesiące sprzedażowe. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s9jz0

Podziel się opinią

Share
d1s9jz0
d1s9jz0